Tabulka č. 1
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010
 
 
 
  v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 160 307 156 366 3 941 174 686 159 890 14 797 109,0 102,3
únor 167 026 157 697 9 329 183 679 170 254 13 424 110,0 108,0
březen 194 874 173 858 21 015 218 772 201 202 17 570 112,3 115,7
leden až březen 522 206 487 921 34 286 577 138 531 346 45 791 110,5 108,9
duben 175 845 162 379 13 466 198 745 183 356 15 389 113,0 112,9
květen 165 417 153 655 11 762          
červen 186 177 165 886 20 291          
duben až červen 527 439 481 921 45 519          
červenec 171 214 159 849 11 365          
srpen 158 907 149 528 9 379          
září 194 752 177 852 16 900          
červenec až září 524 873 487 229 37 645          
říjen 195 819 179 535 16 284          
listopad 197 745 182 303 15 442          
prosinec 165 229 162 689 2 540          
říjen až prosinec 558 792 524 526 34 266          
leden až duben 698 052 650 300 47 752 775 882 714 702 61 180 111,1 109,9
leden až prosinec 2 133 312 1 981 596 151 715          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
 
 
 
 
 
 
 
Údaje za rok 2009 jsou za leden až říjen zpřesněné podle uzávěrky k 26.2.2010,
     za listopad zpřesněné podle uzávěrky k 26.3.2010,
     za prosinec zpřesněné podle uzávěrky k 29.4.2010,
údaje za rok 2010 jsou za leden zpřesněné podle uzávěrky k 28.5.2010,
     za únor zpřesněné podle uzávěrky k 28.5.2010,
     za březen zpřesněné podle uzávěrky k 28.5.2010,
     za duben předběžné podle uzávěrky k 28.5.2010.