Zaměstnanci a jejich průměrná mzda v kraji v 1. čtvrtletí 2015

 

Z předběžných výsledků za 1. čtvrtletí 2015 je zřejmé zastavení snižování zaměstnanosti v kraji. V podnicích ve Zlínském kraji bylo v průměru ve sledovaném období zaměstnáno celkem 197,1 tis. osob (v přepočtu na plně zaměstnané osoby), což je o 4,3 tis. zaměstnanců více než ve stejném období předchozího roku. Procentuální nárůst počtu zaměstnanců v kraji činil 2,2 % a byl tak o 0,3 procentního bodu vyšší než údaj za celou Českou republiku.

Průměrná měsíční hrubá mzda v podnicích Zlínského kraje za 1. čtvrtletí 2015 činila 21 923 Kč (v přepočtu na plně zaměstnané osoby). Ve srovnání s 1. čtvrtletím loňského roku se zvýšila o 440 Kč, tj. o 2,0 %. Z celorepublikového hlediska byl zaznamenán meziroční nárůst hrubé měsíční mzdy u všech krajů. Nejvyšší zvýšení bylo vypočteno v Libereckém kraji (o 3,2 %), nejmenší v Hlavním městě Praze (o 1,1 %). Nejvyšší nárůst mzdy v korunách byl zjištěn v Jihomoravském kraji (zvýšení o 729 Kč), nejnižší v Hlavním městě Praze (přírůstek 372 Kč). Ve Zlínském kraji byl zjištěn druhý nejnižší nárůst, a to o 440 Kč.

Procentuální i absolutní zvýšení mezd ve Zlínském kraji bylo druhé nejmenší a stejně tak dopadla i mzda samotná, která byla po mzdě v Karlovarském kraji druhou nejnižší. Zaměstnanci Karlovarského kraje měli od zlínských nižší mzdu o 462 Kč.

Rozdíl mezi nejvyšší mzdou, která byla v Hlavním městě Praze, a mzdou ve Zlínském kraji činil 11 087 Kč. Pod celorepublikovou úrovní průměrné hrubé měsíční mzdy jsou mimo hlavní město všechny kraje, z nichž Zlínský je od ní nižší o 3 383 Kč.

 

Poznámka: Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště tzv. „pracovištní metodou“. Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR.

 

Tab. Počet zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 2015 (podle místa pracoviště)

 Tab. Počet zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 2015 (podle místa pracoviště)

Graf 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2015 (přepočtené počty)

 

Graf 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2015 (přepočtené počty)

 

Graf 2 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců v krajích a ČR v 1. čtvrtletí 2015 (přepočtené počty)

 

Graf 2 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců v krajích a ČR v 1. čtvrtletí 2015 (přepočtené počty)

 

Graf 3 Meziroční přírůstek/úbytek průměrných mezd v krajích a ČR v 1. čtvrtletí 2015

 

Graf 3 Meziroční přírůstek/úbytek průměrných mezd v krajích a ČR v 1. čtvrtletí 2015

 

Další informace naleznete zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015