Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018

 

Na výzkum a vývoj bylo ve Zlínském kraji v roce 2018 vydáno 3,5 mld. Kč, přitom téměř 90 % v podnikatelském sektoru. Na přímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje bylo v roce 2018 vynaloženo 361 mil. Kč, z toho téměř dvě třetiny ve veřejných vysokých školách. Výrazně vzrostl podíl domácností s přenosným počítačem, a to na 66,2 %.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018

Graf 1: Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018

 

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 miliardy korun, proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (2,9 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují téměř 2,7 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském a Ústeckém kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 %.

 

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 57,4 mld. Kč, z toho více než čtvrtina (28,3 %) v hl. m. Praze a dále 19,1 % ve Středočeském kraji a 14,7 % v Jihomoravském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo 35 mld. Kč, tedy o 3,8 mld. více než v roce 2017. Největší část prostředků (15,9 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 10,0 mld. Kč získaly ústavy Akademie věd ČR a 4,5 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

 

Ve Zlínském kraji

- ve výzkumu a vývoji bylo v roce 2018 zaměstnáno 2 679 osob, z toho 86,5 % v podnikatelském sektoru a 12,7 %  ve vysokoškolském sektoru

- z celkového počtu 2 317 zaměstnanců výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru bylo 64,7 % ve zpracovatelském průmyslu

- zhruba polovinu zaměstnanců výzkumu a vývoje představují výzkumníci, ženy v nich tvoří pouze 1,5 %

- výdaje na výzkum a vývoj v kraji meziročně vzrostly o 5,2 % a dosáhly hodnoty 3 530 mil. Kč

- v roce 2017 představovaly výdaje na výzkum a vývoj v kraji 1,41 % HDP

- nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích dosáhla v roce 2017 hodnoty 152 mil. Kč

- počet Specialistů v oblasti vědy a techniky vzrostl proti roku 2012 o 3,1 tis. osob

- průměrná mzda Specialistů v oblasti vědy a techniky v roce 2018 byla 48 358 Kč a průměrnou mzdu v kraji převyšovala o 59,5 %

 

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Počítač má doma 78 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Každý den se k síti připojovalo 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v Praze (83,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (73,9 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2018 jej používalo v hlavním městě Praze 66,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (63,2 % uživatelů v roce 2018) či Karlovarský (59,6 %).

Graf 2 Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů

Graf 2: Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů

 

Internetové bankovnictví využívá v České republice 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v současné době je to téměř 60 %.

Ve Zlínském kraji

- internetovou infrastrukturu v pevné síti v domácnostech představovalo 81,9 tis. aktivních přípojek,
  přitom nejvíce domácností využívalo optickou síť – 41,3 tis.

- 79,9 % domácností mělo počítač

- podíl domácností se stolním počítačem klesl od roku 2010 z 49,8 % na 39,2 % v roce 2018

- v rámci věkových skupin byl nejvyšší podíl uživatelů internetu - 100 % - v kategorii 16-34 let

- studenti reprezentovali nejvyšší podíl uživatelů internetu na mobilním telefonu (96,0 %)

- z počtu obyvatel ve věku 16 a více let  56,5 % využívalo internetové bankovnictví, 52,3 % sociální
  sítě a jednalo se o druhý nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání

- podíl studentů ICT oborů na vysokých školách v kraji představoval 6,2 %

- základní školy na 1. stupni disponovaly 20,2 počítači na 100 žáků

 

Graf 3 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

 Graf 3: Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2018 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.

 

Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání - tabulky

Informační technologie v mezikrajském srovnání - tabulky

 

Další poznatky z těchto oblastí (včetně grafů, kartogramů, komentářů a podrobné metodiky) můžete získat v loni vydané samostatné publikaci

Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v letech 2007 až 2017

 

Kontakt:

 

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018