Vydaná stavební povolení v kraji v roce 2015

 

Stavební úřady na území kraje vydaly během roku 2015 celkem 3 604 stavebních povolení v orientační hodnotě staveb 9 534 mil Kč. Ve srovnání s předchozím rokem počet stavebních povolení klesl o 147 (tj. o 3,9 %) a orientační hodnota staveb se meziročně snížila o 2,9 %. Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení vzrostla z 2 616 tis. Kč v roce 2014 na 2 645 tis. Kč ve sledovaném roce. Největší podíl na celkovém počtu stavebních ohlášení a povolení měly stavby – budovy 60,8 %. Podíl staveb na ochranu životního prostředí činil 14,2 % a u ostatních staveb 25,1 %. Na celkovém počtu stavebních povolení na budovy převažoval podíl změn dokončených staveb nad novou výstavbou o 13,7 procentního bodu.

 

Ve všech okresech kraje se počet vydaných stavebních povolení proti předchozímu roku snížil. Nejvíce v uherskohradišťském okrese (o 83 povolení, tj. o 9,5 %), nejméně ve vsetínském okrese (o 1 povolení, tj. o 0,1 %). Nejvíce stavebních povolení celkem bylo vydáno v okrese Zlín (1 133). Nejvíce nových bytových staveb hodlají postavit ve vsetínském okrese (197) a staveb k ochraně životního prostředí ve zlínském okrese (175).

 

Tab. Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2014

 Tab. Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2014

 

V rámci celé republiky byl zjištěn meziroční pokles počtu vydaných stavebních povolení v sedmi krajích. K největšímu snížení, a to o 319 stavebních povolení (o 7,7 %), došlo v Olomouckém kraji, k nejmenšímu poklesu, a to o 62 (o 1,2 %), v Hlavním městě Praze. Ve Zlínském kraji byl vypočten třetí nejnižší meziroční úbytek, a to o 147 povolení (o 3,9 %). V dalších sedmi krajích došlo k meziročnímu nárůstu počtu vydaných stavebních povolení. Nejvyšší přírůstek byl zaznamenán v Jihomoravském, a to o 1 179 (o 12,2 %), nejmenší v Libereckém kraji (o 20, tj. o 0,6 %). 

Celkově v republice došlo k meziročnímu zvýšení počtu vydaných povolení celkem o 1 121 (o 1,4 %).

V republice se projevil také 2% meziroční nárůst orientační hodnoty staveb, ke kterým bylo vydáno stavební povolení, o 5 055 mil. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se zvýšila z 2 671 tis. Kč v roce 2014 na 3 167 tis. Kč.

V rámci celé republiky byl zjištěn meziroční nárůst orientační hodnoty staveb celkem u sedmi krajů. U Hlavního města Prahy bylo vypočítané nejvýraznější meziroční navýšení orientační hodnoty o 6 657 mil. Kč (o 24,1 %) a také nejvyšší zvýšení průměrné hodnoty jednoho stavebního povolení o 1 340 tis. Kč na 6 587 tis. Kč, což je také nejvyšší částka na jedno stavební povolení mezi kraji. Nejmenší zvýšení celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydaná stavební povolení, bylo zaznamenáno v Jihomoravském kraji. Celková hodnota meziročně vzrostla o 277 mil. Kč (o 1,1 %) na 26 218 mil. Kč.

Průměrná hodnota na stavební povolení v tomto kraji avšak poklesla, a to o 265 tis. Kč na 2 410 tis. Kč.

Pokles orientační hodnoty staveb celkem byl zaznamenán u všech ostatních krajů. Nejvýraznější snížení bylo zaznamenáno v Královéhradeckém kraji (celkem o 2 017 mil. Kč, tj. o 17,8 %). Zde se nejvíce také snížila průměrná hodnota jednoho stavebního povolení, a to o 416 tis. Kč na 2 712 tis. Kč.

Nejmenší snížení orientační hodnoty povolených staveb bylo vypočteno ve Zlínském kraji, a to o 280 mil. Kč (o 2,9 %). Průměrná orientační hodnota na jedno stavební povolení ve Zlínském kraji se zvýšila o 29 tis. Kč na 2 645 tis. Kč a mezi kraji byla 7. nejvyšší. Nejnižší průměrná hodnota jednoho stavebního povolení v roce 2015 byla po meziročním snížení o 47 tis. Kč vypočtena ve Středočeském kraji (2 024 tis. Kč).

 

Graf 1 Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Graf 1 Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Graf 2 Průměrné orientační hodnoty povolených staveb podle druhu ve Zlínském kraji

Graf 2 Průměrné orientační hodnoty povolených staveb podle druhu ve Zlínském kraji


Graf 3 Počet stavebních povolení ve Zlínském kraji

Graf 3 Počet stavebních povolení ve Zlínském kraji

 

Graf 4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení ve Zlínském kraji

 

Graf 4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení ve Zlínském kraji

 

Další údaje naleznete na:

https://www.czso.cz/csu/xz/vydane-publikace-posledni v publikacích Statistický bulletin- Zlínský kraj a Statistická ročenka Zlínského kraje

https://www.czso.cz/csu/xz/stavebnictvi-xz  v časových řadách a v publikacích