Vydaná stavební povolení v kraji v 1. pololetí 2016

 

Stavební úřady na území kraje vydaly během prvního pololetí t.r. celkem 1 896 stavebních povolení v orientační hodnotě staveb 5 438 mil Kč. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku počet stavebních povolení o 197 vzrostl (tj. o 11,6 %) a orientační hodnota staveb se meziročně zvýšila o 32,7 %. Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení vzrostla z 2 411 tis. Kč v 1. pololetí 2015 na 2 868 tis. Kč ve sledovaném období t.r. Největší podíl na celkovém počtu stavebních a povolení měly stavby – budovy 56,8 %. Podíl staveb na ochranu životního prostředí činil 15,7 % a u ostatních staveb 27,6 %. Na celkovém počtu stavebních povolení na budovy převažoval podíl změn dokončených staveb nad novou výstavbou o 9,5 procentního bodu.

Nejvíce stavebních povolení celkem bylo vydáno v okrese Zlín (643), ve kterém se chystají vybudovat nejvíce staveb k ochraně životního prostředí (138) a také ostatních staveb (173). V okrese Vsetín hodlají postavit nejvyšší počet nových bytových (100) i nebytových budov (66).

 

Tab. Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí 2016

Tab. Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí 2016

 

V rámci celé republiky byl zjištěn meziroční pokles počtu vydaných stavebních povolení ve třech krajích. K nejvyššímu snížení, a to o 922 stavebních povolení (o 16,9 %), došlo v Jihomoravském kraji, k nejmenšímu poklesu, a to o 4 (o 0,2 %), v Olomouckém kraji. Naopak k nárůstu počtu stavebních povolení došlo v 11 krajích. Největší zvýšení bylo zaznamenáno v Libereckém kraji (o 871 povolení, tj. o 59,2 %) a nejmenší zvýšení bylo vypočteno v Karlovarském kraji (o 44, tj. o 4,0 %). Ve Zlínském kraji byl vypočten osmý nejvyšší meziroční přírůstek (o 197 povolení). Celkově v republice došlo k meziročnímu zvýšení celkového počtu o 1 945 vydaných povolení (o 5,0 %). Zlínský podíl na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v republice se meziročně zvýšil o 0,3 procentního bodu na 4,7 %.

V republice se projevilo meziroční zvýšení celkové orientační hodnoty staveb, ke kterým bylo vydáno stavební povolení, o 21 038 mil. Kč (o 17,4 %). Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení se v republice zvýšila ze 3 117 tis. Kč v 1. pololetí 2015 na 3 485 tis. Kč ve sledovaném období t.r.

V rámci celé republiky byl zjištěn meziroční nárůst celkové orientační hodnoty staveb celkem u třinácti krajů. Nejvýraznější zvýšení bylo zaznamenáno u krajů Ústeckého (o 227,0 %, tj. o 12 978 mil. Kč). Dále pak u Středočeského (o 24,6 %, tj. o 3 728 mil. Kč), Jihočeského (o 34,2 %, tj. 2 112 mil. Kč) a Jihomoravského (o 18,0 %, 2 003 mil. Kč). Zlínský kraj měl sedmý nejvyšší nárůst (o 32,7 %, tj. o 1 341 mil. Kč). Jen u jednoho kraje byl zjištěn meziroční pokles orientační hodnoty staveb, a to u Hlavního města Prahy (o 20,6 %, o 3 180 mil. Kč).

Nejvyšší průměrnou hodnotu jednoho stavebního povolení v hodnoceném období měli v Ústeckém kraji (7 652 tis. Kč), nejnižší v Libereckém (1 779 tis, Kč). Zlínský kraj měl devátou nejvyšší průměrnou hodnotu (2 868 tis. Kč).

 

Graf 1 Podíly vydaných stavebních povolení ve Zlínském kraji (v %)

Graf 1 Podíly vydaných stavebních povolení ve Zlínském kraji (v %)

 

 

Graf 2 Orientační hodnota staveb, na které bylo vydané stavební povolení ve Zlínském kraji (v %)

Graf 2 Orientační hodnota staveb, na které bylo vydané stavební povolení ve Zlínském kraji (v %)

 

Více najdete:

v časových řadách 

v publikacích