Vybrané údaje za správní obvody ORP

 


 • Vybrané údaje
 • Počty dokončených bytů
 • Počet obyvatel
 • Pohyb obyvatelstva
 • Narození
 • Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin
 • Zemřelí
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomické subjekty podle právních forem
 • Ekonomické subjekty podle převažující činnosti
 • Hromadná ubytovací zařízení