Vodovody a kanalizace ve Zlínském kraji v roce 2016

 

Spotřeba pitné vody ve Zlínském kraji zaznamenala meziročně mírný pokles, cena vody i stočného vzrostla. Průměrná denní spotřeba vody v domácnostech v roce 2016 ve Zlínském kraji činila 74,9 l na osobu a byla nejnižší mezi kraji. Cena pitné vody stoupla v průměru o 0,70 Kč/m3 na 35,40 Kč/m3 (bez DPH).

 

Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů se proti předchozímu roku zvýšil o více než 4,5 tis. na 559 769 osob, což představuje 95,8 % obyvatel kraje. Ve srovnání s ostatními kraji řadí tento podíl kraj na 7. pozici. Nejmenší podíl byl zjištěn v Plzeňském kraji, a to 84,4 %. Vodovodní síť se během sledovaného roku v kraji rozšířila o 36 km na 4 014 km. Počet vodovodních přípojek vzrostl o 1,3 tis. na 129 162 kusů, počet osazených vodoměrů se zvýšil o 1,7 tis. na 128 443.

 

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2016

 

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2016

Množství vyrobené vody meziročně kleslo o 0,5 % na 28,6 mil. m3, z toho voda z podzemních vod představovala 57,5 %. Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci bylo fakturováno 23,0 mil. m3 vody, z toho fakturace pro domácnosti představovala 66,7 %.

 

Množství fakturované vody na počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů neboli specifické množství vody fakturované celkem bylo v roce 2016 ve Zlínském kraji nejnižší ze všech krajů a dosáhlo 112,4 litru na osobu a den. Také množství fakturované vody domácnostem, tedy 74,9 l na osobu a den bylo v mezikrajském srovnání nejnižší.

 

Graf 2 Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den v letech 2007 a 2016

 

Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den v letech 2007 a 2016

 

Nejvyšší cena vody v roce 2016 byla v Ústeckém kraji, kde dosáhla 43,0 Kč/m3, naopak nejnižší byla v kraji Pardubickém, a to 31,9 Kč/m3. Ve Zlínském kraji stoupla meziročně o 0,70 Kč/m3 na 35,40 Kč/m3 (bez DPH) a tím se kraj zařadil do středu mezi kraje.

 

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci se meziročně zvýšil o téměř 9 tis. osob a dosáhl počtu 558,4 tis., což představuje 95,6 % obyvatel kraje. V domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod bydlí 504,4 tis. osob a jejich počet se proti roku 2015 zvýšil o 9,6 tis. osob. Délka kanalizační sítě vzrostla za rok 2016 o 188 km na 3 134 km a počet kanalizačních přípojek se zvýšil na 116 933.

 

Do kanalizace bylo ve sledovaném roce vypuštěno téměř 31,3 mil. m3 odpadních vod, tedy o 92 tis. m3 méně než v roce 2015. Podíl čištěných odpadních vod klesl na 93,2 % (pokles o 1,2 proc. bodu). Do vodních toků bylo v roce 2016 vypuštěno 48 942 tis. m3 vody, což je o 1,8 % více než v roce 2015.

 

Celková kapacita všech 110 ČOV v kraji představuje 196,8 tis. m3 za den. Z hlediska technologie čištění jsou všechny mechanicko-biologické a polovina z nich je uzpůsobena pro další odstraňování dusíku, popř. dusíku a fosforu současně.

 

Cena stočného meziročně vzrostla o 0,70 Kč na 29,8 Kč za m3. V mezikrajském srovnání jde o čtvrtou nejnižší cenu. Nejvyšší je v kraji Libereckém - 41,9 Kč za m3, nejnižší v Kraji Vysočina, a to 26,3 Kč za m3.

 

 

Graf 3 Cena vodného a stočného v ČR a Zlínském kraji v letech 2007 až 2016

 

Cena vodného a stočného v ČR a Zlínském kraji v letech 2007 až 2016

 

Další informace:

Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2016