Vodovody a kanalizace ve Zlínském kraji v roce 2015

 

Spotřeba pitné vody ve Zlínském kraji na rozdíl od všech ostatních krajů zaznamenala meziročně mírný pokles, cena vody podobně jako ve většině krajů vzrostla. Průměrná denní spotřeba vody v domácnostech v roce 2015 ve Zlínském kraji činila 75,6 l na osobu a byla nejnižší mezi kraji. Cena pitné vody stoupla na 34,70 Kč/m3 bez DPH.

 Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů se proti předchozímu roku zvýšil o více než 3,3 tis. na 555 249 osob, což představuje 94,9 % obyvatel kraje. Ve srovnání s ostatními kraji je tento podíl podprůměrný, řadí kraj na 8. pozici. Nejmenší podíl byl zjištěn v Plzeňském kraji, a to 83,9 %. Vodovodní síť se během sledovaného roku v kraji rozšířila o 58 km na 3 978 km. Počet vodovodních přípojek vzrostl o 1,7 tis. na 127 820 kusů, počet osazených vodoměrů se zvýšil o 1,8 tis. na 126 781.

 Množství vyrobené vody meziročně kleslo o 0,3 % na téměř 28,8 milionů m3, z toho voda z podzemních vod představovala 57,1 %. Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci bylo fakturováno 22,9 milionů mvody, z toho fakturace pro domácnosti představovala 66,7 %.

 Množství fakturované vody na počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů neboli specifické množství vody fakturované celkem bylo v roce 2015 ve Zlínském kraji nejnižší ze všech krajů a dosáhlo 113,2 litru na osobu a den. Také množství fakturované vody domácnostem,  tedy 75,6 l na osobu a den bylo v mezikrajském srovnání nejnižší.

 Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den v letech 2007 a 2015

 Graf: Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den v letech 2007 a 2015

 Cena vody se v roce 2015 v krajích pohybovala v rozmezí od 31,0  Kč/m3 v Pardubickém kraji po 42,5 Kč/m3 v kraji Ústeckém. Ve Zlínském kraji stoupla v průměru o 0,60 Kč/m3 na 34,70 Kč/m3 (bez DPH) a tím se kraj zařadil na 7. místo mezi kraji.

 Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci se meziročně zvýšil o téměř 1,4 tis. osob a dosáhl počtu 549,5 tis., což představuje 94,0 % obyvatel kraje.  V domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod bydlí 494,8 tis. osob a jejich počet se proti roku 2014 zvýšil o 4,2 tis. osob. Délka kanalizační sítě vzrostla za rok 2015 o 45 km na 2 946 km a počet kanalizačních přípojek se zvýšil na 113 483.

 Do kanalizace bylo ve sledovaném roce vypuštěno téměř 31,4 mil. m3 odpadních vod, tedy o 314 tis. m3 méně než v roce 2014, zvýšil se však podíl čištěných odpadních vod na 94,4 % (nárůst o 0,4 proc. bodů). Do vodních toků bylo v roce 2015 vypuštěno 48 098 tis. m3 vody, což je o 4,9 % méně než v roce 2014.

Během uplynulého roku přibyla v kraji jedna čistička odpadních vod, celková kapacita všech 106 ČOV v kraji tak vzrostla na 196,8 tis. m3 za den. Z hlediska technologie čištění jsou všechny mechanicko-biologické a zhruba polovina (52,8 %) z nich je uzpůsobena pro další odstraňování dusíku, popř. dusíku a fosforu současně.

 Cena stočného zůstala na úrovni loňského roku, tedy 29,1 Kč za m3. V mezikrajském srovnání jde o pátou nejnižší cenu. Nejvyšší je v kraji Libereckém – 40,4 Kč za m3, nejnižší v kraji Plzeňském, a to 24,6 Kč za m3.

 Cena vodného a stočného v ČR a Zlínském kraji v letech 2007 až 2015

 Graf: Cena vodného a stočného v ČR a Zlínském kraji v letech 2007 až 2015

Další informace:

Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2015

 

  • Základní údaje o vodovodech a kanalizacích ve Zlínském kraji v letech 2009 až 2015