Stavebnictví v kraji v roce 2016

 

Stavební produkce středních a velkých stavebních podniků ve Zlínském kraji dosáhla v roce 2016 téměř 5,8 mld. Kč a proti předchozímu roku se snížila o 13,5 %. Největší podíl na tom má výrazný pokles v oblasti inženýrských staveb, kde se prostavělo o 826 mil. Kč méně. Pozemní stavitelství zaznamenalo snížení o 74 mil. Kč. Počet zaměstnanců těchto podniků klesl ve srovnání s předchozím obdobím téměř o 400 osob, jejich mzda vzrostla v průměru o více než 700 Kč.

Podniky se stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci se sídlem ve Zlínském kraji zaměstnávaly v roce 2016 v průměru 4 201 pracovníků. Na celkovém počtu zaměstnanců stavebních firem České republiky se kraj podílel 5,4 %. Ve srovnání s rokem 2015 poklesl počet zaměstnanců ve 12 krajích, pouze v Ústeckém a Královéhradeckém byl zjištěn nárůst (o 6,7 % a 8,5 %). V našem kraji došlo k poklesu o 8,7 %. Vyšší úbytek byl zjištěn pouze v Libereckém kraji, a to 13,8 %.

Průměrná mzda pracovníka se proti předchozímu roku zvýšila o 773 Kč na 27 321 Kč. I když průměrná mzda v posledních třech letech každoročně rostla, v mezikrajském srovnání zůstává i nadále jednou z nejnižších, řadí kraj na čtvrtou nejnižší příčku. Meziroční zvýšení průměrné mzdy v ČR představovalo 1 281 Kč, v krajích se nárůst pohyboval od 2 310 Kč (Středočeský kraj) po 240 Kč (Karlovarský kraj). Přestože ve 4 krajích rostly průměrné mzdy rychleji než v Hl. m. Praze, prvenství mezi kraji to neovlivnilo a i nadále je průměrná mzda v Hl. m. Praze (39 740 Kč) nejvyšší mezi kraji. Naopak nejnižší je dlouhodobě v Karlovarském kraji, 22 567 Kč v roce 2016.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve stavebních podnicích podle krajů

 Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve stavebních podnicích podle krajů

V roce 2016 dosáhla základní stavební výroba (ZSV) ve Zlínském kraji výše 5 766 mil. Kč v běžných cenách (b.c.), klesla tedy ve srovnání s rokem 2015 o 13,5 %. K meziročnímu poklesu došlo ve všech krajích, a to od 4,0 % v kraji Středočeském po 22,1 % v Jihomoravském kraji.

Ve Zlínském kraji snížení objemu ZSV představovalo 898 mil. Kč, z toho více než 826 mil. Kč připadlo na pokles ZSV v inženýrském stavitelství. Výstavba inženýrských staveb klesla v uplynulém roce na 2 356 mil. Kč a to je nejméně od roku 2008, od kterého máme údaje k dispozici. Proti roku 2009, kdy objem výstavby inženýrských staveb v kraji dosáhl maxima, byla nižší o 868 mil. Kč.

Méně výrazný pokles byl také u ZSV v pozemním stavitelství, objem dosáhl 3 177 mil Kč, tedy o 74 mil. Kč méně než v roce 2015. V dlouhodobějším pohledu je to druhá nejnižší hodnota od roku 2008.

Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2016

 Tabulka: Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2016

Základní stavební výroba v kraji v letech 2006 až 2012 každoročně převyšovala hranici 7 mld. Kč. V posledních čtyřech letech už tuto hranici nedosáhla a v roce 2016 se dostala na nejnižší hodnotu v celém desetiletí. Podobně u inženýrského stavitelství loňská skutečnost 2 356 mil. Kč b.c. je nejnižší za posledních 10 let, zatímco u pozemního stavitelství to bylo v roce 2013 (2 919 mil. Kč b.c.).

Produktivita práce ze ZSV meziročně klesla o 5,3 % na 1 373 tis. Kč (b.c.) a byla zhruba o čtvrtinu nižší než na úrovni republiky. V mezikrajském srovnání řadila kraj na 4. nejnižší příčku. Produktivita práce ze ZSV vzrostla pouze ve Středočeském, Karlovarském a Libereckém kraji. Nejvyšší pokles byl zaznamenán v Jihomoravském kraji, a to zhruba o pětinu.

Základní stavební výroba a produktivita ze ZSV ve Zlínském kraji

Graf 2: Základní stavební výroba a produktivita ze ZSV ve Zlínském kraji