Stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Od ledna do září 2018 bylo ve Zlínském kraji vydáno celkem 3 048 stavebních povolení. Oproti stejnému období v loňském roce došlo k poklesu o 211 povolení, tj. snížení o 6,5 %. Orientační hodnota staveb dosáhla 11 343 mil. Kč, což je o 4,1 % méně, než za 1. až 3. čtvrtletí v roce 2017.

 

Ve Zlínském kraji se za prvních devět měsíců roku 2018 vydalo 3 048 stavebních povolení. Nejvíce povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (12 230, tj. 20,2 % ze všech povolení vydaných v České republice, jejichž počet činil 60 497). Naopak nejmenší počet byl zaznamenán v Karlovarském kraji, celkem 1 606 stavebních povolení. Jde o 2,7 % (z množství povolení v ČR). Ve Zlínském kraji  šlo o 5,0 %.    

 

Tab. 1 Vydaná stavební povolení podle jednotlivých krajů v České republice

Tab. 1 Vydaná stavební povolení podle jednotlivých krajů v České republice

 

Graf 1 Stavební povolení za 1. až 3. čtvrtletí v letech 2017 a 2018 v okresech Zlínského kraje

Graf 1 Stavební povolení za 1. až 3. čtvrtletí v letech 2017 a 2018 v okresech Zlínského kraje

V jednotlivých okresech Zlínského kraje meziročně narostl počet vydaných stavebních povolení pouze v okrese Vsetín (o 1,6 %) na 864. Naopak největší pokles zaznamenal okres Kroměříž, kde se vydalo o 17,7 % povolení méně (meziroční rozdíl činil 126 povolení). Následoval zlínský okres (o 70 méně, tj. 7,3 %) a Uherskohradišťsko (snížení o 29 povolení, tj. o 3,9 %).

 

Graf 2 Orientační hodnota staveb za 1. až 3. čtvrtletí v letech 2017 a 2018 v okresech Zlínského kraje (v mil. Kč)

 Graf 2 Orientační hodnota staveb za 1. až 3. čtvrtletí v letech 2017 a 2018 v okresech Zlínského kraje (v mil. Kč)

Orientační hodnota staveb v kraji dosáhla 11 343 mil. Kč, což znamenalo meziroční pokles o 4,1 %. K výraznému snížení došlo v okrese Zlín a to o 44,8 % (o 2 365 mil. Kč). Ostatní okresy vykázaly meziroční nárůst, Vsetín o 48,4 % (navýšení o 1 095 mil. Kč), Kroměříž o 24,0 % (o 462 mil. Kč) a Uherské Hradiště o 13,5 % (o 320 mil. Kč více).

 

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební povolení za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební povolení za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018

 

Mezi kraji v České republice dosáhl nejvyšší orientační hodnoty staveb Středočeský kraj (33 352 mil. Kč, tj. 12,9 % z celkové hodnoty za ČR – 258 137 mil. Kč). Zlínský kraj se zařadil na 11. příčku s 4,4 % z celku za ČR a nejnižší podíl byl zaznamenán v Karlovarském kraji, tj. 2,2 % s orientační hodnotou 5 624 mil. Kč.

Kontakt:


Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935