Sebevraždy ve Zlínském kraji v roce 2017

 

 

Sebevražda (suicidum) je obecně dobrovolné ukončení vlastního života. Častou příčinou jsou psychické problémy jedince, tíživá životní situace a pocit bezmoci při jejím zvládání. Člověk je na světě jedinou živou bytostí, který je schopen takový čin vykonat.

Za rok 2017 se ve Zlínském kraji z celkového počtu 6 389 úmrtí odehrálo 79 sebevražd, což činí 1,2 %. Je to jen o 0,1 p.b. méně, než byl celorepublikový průměr. Sebevraždu v kraji spáchalo 66 mužů a 13 žen. Loni se oproti roku 2016 počet sebevražd zvýšil o 9 dokonaných činů, což znamenalo nárůst o 12,9 %. Největší meziroční nárůst byl registrován v okrese Zlín (o 9 osob) a Uherské Hradiště (o 8 osob).

Od roku 2007 se množství těchto činů zvyšovalo s kulminací v roce 2010 (100 sebevražd v kraji), aby pak došlo k postupnému poklesu, který byl nejnižší v roce 2016 (70 sebevražedných činů). Nejvíce sebevražd se za období 2007 až 2017 událo v okrese Vsetín (celkem 283; 29,5 %), nejméně pak v okrese Kroměříž (196; 20,4 %).

  

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Zlínského kraje

 Tabulka1:Sebevraždy v okresech Zlínského kraje

 

Nejčastější příčinou sebevražedných činů bylo „úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením“ (celkem 45 případů; tj. 57,0 %, z toho 2 ženy). Následovalo „úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět“ (11 případů; tj. 13,9 %, z toho 2 ženy) a „úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru“ (5 činů; tj. 6,3 %, pouze muži). Jiné příčiny se vyskytovaly ojediněle v počtu menším než 5.

Podle věkového složení se za rok 2017 událo nejvíce sebevražd ve věkové kategorii 31 až 40 let, celkem  17 a ve všech případech šlo o muže. Následovala skupina 61 až 70 roků s počtem 16, z čehož byly dvě ženy. Z celkového počtu 9 těchto činů ve věkové skupině 51 až 60 let bylo nejvíce žen podle jednotlivých kategorií, a to čtyři.

Mezi nejmladší sebevrahy patřili dva muži ve věku 16 a 17 let; následovaly je dvě devatenáctileté ženy a jedna ve věku 20 let. Nejstaršími osobami, které ukončily vlastní život, byla 93 letá žena a 99 letý muž. 

 

Graf 1 Počty sebevražd podle věku a pohlaví

 

Graf 1:Počty sebevražd podle věku a pohlaví

 

Ve Zlínském kraji loni došlo k nejvyššímu počtu sebevražd v roce 2018 v listopadu (11 činů), květnu a srpnu (shodně 10). V měsíci květnu spáchali tento čin výhradně muži, v srpnu šlo i o dvě ženy. Listopad pak přinesl nejvyšší počet sebevražd u žen, celkem pět.

 

Graf 2 Počty sebevražd podle měsíců v roce 2017

 Graf 2: Počty sebevražd podle měsíců v roce 2017

V rámci republikových výsledků byl nejvyšší počet sebevražd v Moravskoslezském kraji, kde počet činil 167 případů (12,0 %). Následoval kraj Středočeský s 166 činy (11,9 %) a shodně 163 (11,7 %) případů vykázalo Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj. Zlínský kraj se ocitl na 8. místě (79 sebevražd; 5,7 %).

Pokud se jedná o hledisko procentuálního zastoupení sebevražd na 100 000 obyvatel v krajích, tak nejvyšší procento bylo zjištěno v Libereckém kraji (17,7 %), následoval Olomoucký (15,5 %) a Karlovarský kraj (14,5 %). Zlínský kraj se ocitl na 7. místě s 13,5 %. Nejnižší relativní sebevražednost byla v Pardubickém (10,1 %) a Ústeckém kraji (11,3 %).

 

Graf 3 Sebevraždy v roce 2017 podle krajů

 

Graf 3: Sebevraždy v roce 2017 podle krajů

 

  

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935