Publikace SLDB 2001

 


 • 13-7231-04
  Dojížďka za prací a do škol ve Zlínském kraji (na základě výsledků SLDB 2001)
 • 4113-ep Odkaz [nové okno]
  Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu
 • 4114-ep Odkaz [nové okno]
  Národnostní složení obyvatelstva
 • 4115-ep Odkaz [nové okno]
  Ekonomická aktivita obyvatelstva
 • 4120-ep Odkaz [nové okno]
  Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR
 • 4121-ep Odkaz [nové okno]
  Obyvatelstvo České republiky podle místa narození
 • 4123-ep Odkaz [nové okno]
  Senioři v České republice
 • 4124-ep Odkaz [nové okno]
  Rodiny se závislými dětmi
 • 4125-ep Odkaz [nové okno]
  Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů