Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2016

 

Průměrná měsíční mzda ve Zlínském kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2016 částky 24 122 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla proti stejnému období předchozího roku o 4,5 %, reálný růst s ohledem na inflaci představoval 4,3 %.  V 1. pololetí 2016 průměrná mzda v kraji činila 23 580 Kč, tedy o 1 032 Kč více než ve srovnatelném období roku 2015.  Procentní nárůst byl stejně jako v Kraji Vysočina 4,6 %, což je nejvyšší mezi kraji. 

Průměrná mzda v 2. čtvrtletí 2016

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) ve Zlínském kraji se meziročně zvýšila o 1 048 Kč na 24 122 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Procentní nárůst představuje 4,5 % a v mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejvyšší nárůst mezd mezi kraji. Přesto se kraj výší průměrné mzdy řadí až na předposlední příčku.  Průměrná mzda v kraji je o 1 018 Kč vyšší než v Karlovarském kraji, kde je nejnižší hodnota mezi kraji a do republikového průměru chybí 3 175 Kč. Nejvyšší průměrné mzdy byly v Hl. M. Praze, následuje s odstupem 6 897 Kč Středočeský kraj. 

Zaměstnanost vzrostla ve všech krajích, ve Zlínském byl růst počtu zaměstnanců o 1,1 % ve srovnání s ostatními kraji podprůměrný. Pomalejší růst byl zjištěn jen ve dvou krajích, Ústeckém a Karlovarském. Počet zaměstnanců v kraji v 2. čtvrtletí dosáhl 203,8 tis, osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl o 2,3 tis. osob. Na celkovém úhrnu zaměstnaných v republice se kraj podílí 5,2 %. 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 2. čtvrtletí 2016

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 2. čtvrtletí 2016

Průměrná mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2016

V prvním pololetí roku 2016 rostly mzdy v kraji rychleji než na republikové úrovni. Nárůst 4,6 % byl o 0,4 procentního bodu vyšší než na úrovni republiky. Spolu s Krajem Vysočina se jedná o nejvyšší nárůst mezi kraji. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,4 %, reálně se tedy mzda zvýšila o 4,2 %.

V absolutním vyjádření se průměrná mzda meziročně navýšila o 1 032 Kč a dosáhla částky 23 580 Kč. Proti celorepublikovému průměru byla nižší o 3 318 Kč a v mezikrajském srovnání druhá nejnižší (nejnižší mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji  - 22 782 Kč). Nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze (34 824 Kč), s odstupem téměř 7,7 tis. Kč následovala mzda ve Středočeském kraji a rozdíl mezi ní a nejnižší průměrnou mzdou (v Karlovarském kraji) byl 4 364 Kč.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) ve Zlínském kraji v 1. až 2. čtvrtletí roku 2016 meziročně vzrostl o 2,6 tis. osob na 202,6 tis. osob. V relativním vyjádření to znamená nárůst o 1,3 %, zatímco v celé ČR byl o 2,0 %.  Stejný nárůst jako ve Zlínském kraji byl zjištěn i v krajích Libereckém, Ústeckém a Jihočeském, nižší byl jen v kraji Karlovarském (0,1 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2016

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2016

 Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

Graf 2 Meziroční nominální růst průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

 Graf 2: Meziroční nominální růst průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance (přepočtené osoby) v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2016 – pracovištní metoda

 Další informace naleznete na:

 Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2016

Související informace:

Vývoj mezd zaměstnanců - 2. čtvrtletí 2016