Průměrná mzda ve Zlínském kraji v roce 2019

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve Zlínském kraji v roce 2019 meziročně vzrostla o 1 998 Kč na 30 425 Kč. Procentní nárůst 7,0 % byl nižší než na republikové úrovni (7,1 %).

4. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců ve 4. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl o 0,3 %, ve Zlínském kraji poklesl o 0,6 %. Kraj se tak zařadil mezi 11 krajů, ve kterých meziročně počet zaměstnanců (přepočteno na plně zaměstnané) klesl. K nárůstu došlo pouze ve třech krajích, přitom největší byl v Hl. m. Praze (o 2,6 %). V absolutním vyjádření představoval úbytek počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji 1,3 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané).

Průměrný počet zaměstnanců v kraji ve 4. čtvrtletí dosáhl 209,8 tis. přepočtených osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2019

Tabulka 1:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2019

 

Ve 4. čtvrtletí 2019 činila v kraji průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji 32 702 Kč a meziročně vzrostla o 6,1 %. Proti stejnému období minulého roku se zvýšila o 1 874 Kč. Mezi kraji se nárůst pohyboval od 1 828 Kč (Moravskoslezský kraj) po 2 624 Kč (Středočeský kraj).

Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji (6,1 %) byl ve srovnání s ostatními kraji třetí nejnižší. Nejrychleji rostly průměrné mzdy v Jihočeském kraji (7,8 %), naopak nejpomaleji v Hl. m. Praze (5,4 %).

Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 31 811 Kč. Ve Zlínském kraji činila průměrná hrubá měsíční mzda 32 702 Kč, byla tedy jen o 891 Kč vyšší než minimum mezi kraji. Do celorepublikového průměru, který dosáhl 36 144 Kč, schází v kraji 3 442 Kč. Nejvyšší průměrná mzda je v Hl. m. Praze, a to 44 237 Kč. S odstupem 7 408 Kč následuje Středočeský kraj s průměrnou mzdou 36 829 Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 4. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Nominální změna (4. Q 2019/4. Q 2018)                             Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2019

 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 4. čtvrtletí 2019

1. až 4. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) vzrostl proti stejnému období minulého roku pouze ve čtyřech krajích, přitom ve Zlínském kraji došlo k poklesu o 0,1 %. Nejvíce vzrostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 2,3 %. Nejvýrazněji poklesl počet zaměstnanců v Karlovarském kraji, a to o 1,7 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2018 snížil o 0,2 tis. na 209,9 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji patří dlouhodobě mezi nejnižší mezi kraji. Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 30 425 Kč. Je to o 1 998 Kč více, než ve stejném období roku 2018. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota, je jen o 463 Kč vyšší než minimum mezi kraji zjištěné v Karlovarském kraji (29 962 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 42 553 Kč. S odstupem 7 653 Kč následoval Středočeský kraj, ve kterém byla průměrná hrubá mzda 34 900 Kč. Na úrovni republiky představovala průměrná hrubá mzda 34 125 Kč. Proti ní je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 3 700 Kč, proti maximu dosaženém v Hl. m. Praze o 12 128 Kč.

Průměrné mzdy na republikové úrovni vzrostly o 7,1 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 6,2 % (Hl. m. Praha) po 7,8 % (Královéhradecký kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 7,0 %.

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Nominální změna                                                                    Průměrná mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2019

(1. až 4. čtvrtletí 2019/1. až 4. čtvrtletí 2018)

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Kontakt:


Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji v roce 2019
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 4. čtvrtletí 2019
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v roce 2019