Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2018

 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 2 240 Kč na 28 050 Kč. Procentní nárůst 8,7 % byl mírně vyšší než na celorepublikové úrovni (8,5 %), přesto je průměrná hrubá mzda v kraji druhou nejnižší mezi kraji.

3. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců v 3. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl o 1,2 %, ve Zlínském kraji představoval nárůst 1,1 % a mezi kraji to byl čtvrtý nejvyšší nárůst. V absolutním vyjádření představoval přírůstek zaměstnanců 2,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané).

Průměrný počet zaměstnanců v kraji v 3. čtvrtletí dosáhl 209,3 tis. přepočtených osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

V 3. čtvrtletí 2018 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 28 050 Kč a meziročně vzrostla o 8,7 %. Proti stejnému období minulého roku se zvýšila o 2 240 Kč. Mezi kraji se nárůst pohyboval od 2 033 Kč (Plzeňský kraj) po 2 829 Kč (Hl. m. Praha).

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 3. čtvrtletí 2018

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 3. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji (8,7 % stejně jako v Karlovarském kraji) byl ve srovnání s ostatními kraji pátý nejvyšší. Nejrychleji rostly průměrné mzdy v Jihočeském kraji (9,5 %), naopak nejpomaleji v kraji Plzeňském (7,2 %).

Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 27 994 Kč. Ve Zlínském kraji činila průměrná hrubá měsíční mzda 28 050 Kč, byla tedy jen o 56 Kč vyšší než minimum mezi kraji. Do celorepublikového průměru, který dosáhl 31 516 Kč, schází v kraji 3 466 Kč. Naopak nejvyšší průměrná mzda je v Hl. m. Praze, a to 39 298 Kč. S odstupem 7 628 Kč následuje Středočeský kraj s průměrnou mzdou 31 670 Kč.

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 3. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

             Nominální změna (3. Q 2018/3. Q 2017)                Průměrná mzda v 3. čtvrtletí 2018

   Graf 1:Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 3. čtvrtletí 2018

1. až 3. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) vzrostl proti stejnému období minulého roku ve všech krajích, ve Zlínském stejně jako v Jihomoravském kraji byl nárůst 1,5 %, tedy pátý nejvyšší mezi kraji. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 3,7 %, naopak nejpomaleji v Karlovarském kraji (0,1 %).

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2017 zvýšil o 3,2 tis. na 208,6 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

Průměrné mzdy na republikové úrovni vzrostly o 8,6 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 7,4 % (Hl. m. Praha) po 9,5 % (Královéhradecký kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 8,9 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Tabulka 2:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších mezi kraji. Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 27 581 Kč. Je to o 2 254 Kč více než ve stejném období roku 2017. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota, je jen o 144 Kč vyšší než minimum mezi kraji zjištěné v Karlovarském kraji (27 437 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 39 371 Kč. S téměř o 7,5 tis. Kč nižší průměrnou mzdou následoval Středočeský kraj (31 890 Kč). Proti celorepublikovému průměru je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 3 644 Kč, proti Hl. m. Praze o 11 790 Kč.

Zvýšení průměrných mezd proti stejnému období roku 2017 vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 2 122 Kč (Moravskoslezský kraj) po 2 713 Kč (Středočeský kraj). Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (2 254 Kč) čtvrtý nejnižší mezi kraji.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Nominální změna                                                                Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2018

(1. až 3. čtvrtletí 2018/1. až 3. čtvrtletí 2017)

 Graf 2:Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Více informací na:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 201

 

Kontakt:


Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935