Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

V 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve Zlínském kraji proti stejnému období roku předcházejícího o 2 406 Kč na 38 415 Kč. V procentuálním vyjádření se jednalo o navýšení 6,7 %, což činilo méně než celorepublikový přírůstek (7,0 %). Díky mírnému růstu spotřebitelských cen vzrostla celková reálná mzda ve Zlínském kraji o 4,5 %. Výše průměrné hrubé měsíční mzdy ve Zlínském kraji byla ovšem v porovnání s ostatními kraji České republiky druhou nejnižší. 

 

V prvním čtvrtletí 2024 bylo ve Zlínském kraji evidováno 200,1 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,0 % všech zaměstnaných osob v České republice. Průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané, meziročně v kraji klesl o 0,8 % (o 1,7 tis.) a v mezikrajském srovnání se jednalo o třetí největší úbytek.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. Q 2024

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. Q 2024

 

Spolu se Zlínským krajem zaznamenalo pokles zaměstnanosti dalších devět krajů, přičemž nejvíce v kraji Moravskoslezském (o 1,5 %). Nárůst zaměstnanosti evidovaly pouze čtyři kraje: Hlavní město Praha (2,1 %), Jihomoravský kraj, Středočeský a Plzeňský. Celorepublikový přírůstek činil 0,1 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“ na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, dosahovala ve Zlínském kraji hodnoty 38 415 Kč. Meziročně vzrostla o 6,7 % (o 2 406 Kč) a v mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý nejmenší přírůstek. Nejvíce vzrostly mzdy v krajích Středočeském, Plzeňském (oba o 7,6 %) a Ústeckém (o 7,5 %). Naopak nejméně v Hlavním městě Praze (o 6,2 %). Republikově se jednalo o nárůst 7,0 %.

Mzda ve Zlínském kraji (38 415 Kč) zůstala pod celorepublikovým průměrem (43 941 Kč) a v mezikrajském srovnání se jednalo o druhou nejnižší mzdu. Nejmenší mzdu evidoval kraj Karlovarský (37 089 Kč), kde byl rozdíl oproti Zlínskému kraji 1 326 Kč. Naopak nejvyšší mzdu zaznamenala Praha (56 372 Kč). S odstupem 12,8 tis. Kč následoval kraj Středočeský (43 554 Kč), s odstupem 13,3 tis. kraj Jihomoravský (43 037 Kč). Proti těmto třem krajům zaostával Zlínský kraj o 17 957 Kč, 5 139 Kč a 4 622 Kč.

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2024                                                                     (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

 Nominální změna (1. Q 2024 / 1. Q 2023)               Průměrná mzda v 1. Q 2024 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2024

Meziroční nárůst průměrných mezd mezi kraji České republiky se pohyboval od 2 383 Kč (Karlovarský kraj) po 3 313 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto pohledu obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 406 Kč) pomyslné předposlední místo.

Vývoj reálné mzdy ovlivňoval vedle vývoje nominální mzdy i vývoj cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí letošního roku činila míra inflace 2,1 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Díky nižšímu růstu spotřebitelských cen vzrostla celková reálná mzda ve Zlínském kraji o 4,5 %. Reálný růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 4,0 % (Hlavní město Praha) po 5,4 % (Středočeský a Plzeňský kraj). Celorepublikově reálná mzda vzrostla o 4,8 %.

  

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2024

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení Informačních služeb - KS ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2024
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2024