Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

 

V 1. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji proti stejnému období předchozího roku o 2,2 tis. Kč na 26 431 Kč. Procentní nárůst 9,2 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky.

Průměrný počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí ve Zlínském kraji meziročně vzrostl o  1,9 %, tedy o 3,8 tis. osob. Kromě Královéhradeckého kraje byl nárůst počtu zaměstnanců zaznamenán ve všech ostatních krajích, na republikové úrovni to bylo o 2,1 %.

V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců v kraji 207,0 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

V 1. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 26 431 Kč a meziročně vzrostla o 9,2 %, zatímco na úrovni republiky to bylo o 8,6 %. Růst průměrné mzdy byl mezi kraji čtvrtý nejvyšší, rychleji rostly mzdy v Karlovarském kraji (o 10,1 %) a stejný nárůst (o 9,5 %) byl zaznamenán v Ústeckém kraji a Kraji Vysočina. Přesto právě v Karlovarském kraji byla průměrná mzda nejnižší, ve Zlínském kraji pak druhá nejnižší (jen o 144 Kč vyšší než v Karlovarském kraji).

Naopak nejpomalejší nárůst průměrné hrubé mzdy byl zjištěn v Hl. m Praze (7,0 %), kde je ale průměrná mzda dlouhodobě nejvyšší, v 1. čtvrtletí roku 2018 to bylo 38 436 Kč. Ve srovnání s touto hodnotou je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 12 005 Kč. Proti republikovému průměru, který dosáhl 30 265 Kč, zaostává průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 834 Kč.

V absolutním vyjádření nárůst průměrné mzdy ve Zlínském kraji činil 2 222 Kč, přitom mezi kraji se pohyboval v rozmezí od 2 051 Kč (Moravskoslezský kraj) po 2 514 Kč (Hl. m. Praha).

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Tabulka 1:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

                        Nominální změna (I. Q 2018/I. Q 2017)    Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2018

 Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2018

Více informací na:

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935