Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2018 a v roce 2018

 

 

V roce 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji proti roku 2017 o 2 253 Kč na 28 374 Kč. Procentní nárůst 8,6 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky, přesto se mezi kraji jedná o druhou nejnižší průměrnou mzdu.

4. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců v kraji ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostl o 0,7 %, tedy o 1,5 tis. přepočtených osob. Nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán ve většině krajů, k poklesu došlo v kraji Karlovarském, Plzeňském a v Kraji Vysočina. V Ústeckém kraji zůstal průměrný počet zaměstnanců na úrovni roku 2017. V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji 210,0 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 30 744 Kč a meziročně vzrostla o 8,0 % (v absolutním vyjádření je to 2 277 Kč), zatímco na úrovni republiky to bylo o 6,9 %. Růst průměrné mzdy byl nejvyšší ze všech krajů, přesto patří průměrné mzda v kraji mezi nejnižší. V mezikrajském srovnání je čtvrtá nejnižší, je o 1 041 Kč vyšší než minimum zjištěné v Karlovarském kraji (29 703 Kč).

Dlouhodobě nejvyšší je průměrná hrubá mzda v Hl. m. Praze, ve 4. čtvrtletí roku 2018 to bylo 41 851 Kč. Proti tomuto kraji je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 11 107 Kč a proti republikovému průměru, který dosáhl 33 840 Kč, zaostává o 3 096 Kč.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 4. čtvrtletí 2018(přepočteno na plně zaměstnané)

                       Nominální změna (4. Q 2018/ 4. Q 2017)      Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2018

 Graf 1:Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 4. čtvrtletí 2018(přepočteno na plně zaměstnané)

1.  až 4. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) vzrostl meziročně kromě Karlovarského kraje ve všech krajích. Na úrovni republiky nárůst představoval 1,5 %, ve Zlínském kraji 1,3 %. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, a to o 3,6 %, ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst stejný jako ve Středočeském kraji a oba kraje se tak dělily o 5. až. 6. pozici v mezikrajském srovnání.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti roku 2017 zvýšil o 2,8 tis. na 209,0 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané). Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

V celé republice meziročně vzrostly průměrné hrubé mzdy o 8,1 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 7,2 % (Hl. m. Praha) po 8,8 % (stejně v kraji Středočeském, Královéhradeckém a Olomouckém). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 8,6 %, což je čtvrtý nejvyšší nárůst mezi kraji.

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále v mezikrajském srovnání jednou z nejnižších. V 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 28 374 Kč, což je o 2 253 Kč více než v roce 2017. Mezi kraji se jedná o druhou nejnižší hodnotu. Nižší průměrná mzda byla zjištěna jen v Karlovarském kraji (o 371 Kč nižší). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 40 011 Kč. S odstupem 7 519 Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 32 492 Kč (rozdíl proti hodnotě ve Zlínském kraji je 4 118 Kč).

Zvýšení průměrných mezd proti roku 2017 vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 2 065 Kč (Pardubický kraj) po 2 676 Kč (Hl. m. Praha). Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (2 253 Kč) sedmý nejvyšší mezi kraji.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Tabulka 2:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (1. až 4. čtvrtletí 2018/1. až 4. čtvrtletí 2017)  Průměrná mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Graf 2:Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

Více informací na:

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2018

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2018 a v roce 2018