Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2017

 

 

Ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Zlínském kraji proti stejnému období předchozího roku téměř o 1,8 tis. Kč a činila 25 837 Kč. Procentní nárůst 7,4 % byl mírně nižší než na úrovni republiky.

2. čtvrtletí 2017

Počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl o 1,5 %, ve Zlínském kraji byl růst pomalejší, představoval 1,0 %, v absolutním vyjádření to znamená 2,0 tis. osob.

V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců v kraji 205,3 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve 2. čtvrtletí 2017 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 25 837 Kč a meziročně vzrostla o 7,4 %, tedy o 1 787 Kč. Spotřebitelské ceny v České republice se zvýšily za uvedené období o 2,2 %, reálně se tak mzda v kraji zvýšila o 5,1 %.

Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji byl ve srovnání s ostatními kraji čtvrtý nejnižší.  Nejrychleji rostly průměrné mzdy v Karlovarském kraji (9,7 %), naopak nejpomaleji v Hl. m Praze (5,9 %), kde je ale průměrná mzda dlouhodobě nejvyšší, ve 2. čtvrtletí roku 2017 to bylo 37 046 Kč.  Naopak nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 25 298 Kč, s odstupem 539 Kč následuje Zlínský kraj. Proti republikovému průměru, který dosáhl 29 346 Kč, zaostává průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 509 Kč.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2017

Tabulka 1:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 20

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 2. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (2.Q2017/2.Q2016) Průměrná mzda v 2. čtvrtletí 2017

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 2. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

1. až 2. čtvrtletí 2017

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) meziročně vzrostl ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst osmý nejvyšší. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 3,5 %.  Ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst 1,1 %, zatímco na úrovni republiky to bylo 1,7 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2016 zvýšil o 2,2 tis. na 204,2 tis. osob.  Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

V ČR meziročně vzrostly průměrné mzdy o 6,5 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,2 % (Hl. m. Praha) po 8,0 % (stejně Plzeňský a Karlovarský kraj).  Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 6,6 %.  

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších mezi kraji.  Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 25 046 Kč, což je o 1 540 Kč více než ve stejném období roku 2016. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota. Nižší průměrná mzda byla zjištěna jen v Karlovarském kraji (rozdíl 495 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 36 645 Kč. S odstupem téměř 7,4 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 29 263 Kč (rozdíl proti hodnotě ve Zlínském kraji je 4 217 Kč).

Zvýšení průměrných mezd proti 1. pololetí 2016 vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 1 365 Kč (Moravskoslezský kraj) po 2 061 Kč (Plzeňský kraj).  Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (1 540 Kč) druhý nejnižší mezi kraji.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. pololetí 2017

 Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. pololetí 2017

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. pololetí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (1. pololetí 2017/1. pololetí 2016) Průměrná mzda v 1. pololetí 2017

 Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. pololetí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

 Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2017