Průměrná mzda v kraji ve 3. čtvrtletí 2017

 

Ve 3. čtvrtletí 2017 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji 25 742 Kč. Proti stejnému období předchozího roku se zvýšila o 1,7 tis. Kč. Procentní nárůst 7,3 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky.

3. čtvrtletí 2017

Počet zaměstnanců ve 3. čtvrtletí v České republice meziročně vzrostl o 2,0 %, ve Zlínském kraji byl růst pomalejší, představoval 1,5 %, v absolutním vyjádření to znamená 3,1 tis. osob.

V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců v kraji 206,6 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve 3. čtvrtletí 2017 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 25 742 Kč a meziročně vzrostla o 7,3 %, tedy o 1 743 Kč. Spotřebitelské ceny v České republice se zvýšily za uvedené období o 2,5 %, reálně se tak mzda v kraji zvýšila o 4,7 %.

Meziročně rostly průměrné hrubé mzdy rychleji než ve Zlínském regionu v 6 krajích. Nejrychlejší nárůst byl zaznamenán v Karlovarském kraji (8,6 %), kde jsou však průměrné mzdy dlouhodobě nejnižší, ve 3. čtvrtletí to bylo 25 371 Kč. Zlínský průměr byl jen o 371 Kč vyšší a mezi kraji se jednalo o druhou nejnižší průměrnou mzdu.

Naopak nejpomalejší nárůst průměrné hrubé mzdy byl v Hl. m Praze (4,8 %), kde je ale mzdová úroveň dlouhodobě nejvyšší. Ve 3. čtvrtletí roku 2017 dosáhla průměrná mzda v Hl. m. Praze 36 312 Kč. Proti tomu je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 10 570 Kč a proti republikovému průměru, který dosáhl 29 050 Kč, zaostává o 3 308 Kč.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017

Tabulka 1:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 3. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

 Nominální změna (3. Q 2017/ 3. Q 2016)                          Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2017

Graf 1:Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 3. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

1. až 3. čtvrtletí 2017

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) mimo Plzeňského kraje meziročně vzrostl ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst sedmý nejvyšší. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 3,6 %.  Ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst 1,3 %, zatímco na úrovni republiky to bylo 1,8 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2016 zvýšil o 2,6 tis. na 205,1 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

Na úrovni republiky meziročně vzrostly průměrné mzdy o 6,6 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,1 % (Hl. m. Praha) po 8,1 % (Karlovarský kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 6,8 %.

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších. Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 25 273 Kč, což je o 1 602 Kč více než ve stejném období roku 2016. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota, nižší průměrná mzda byla zjištěna jen v Karlovarském kraji (rozdíl 461 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 36 540 Kč. S odstupem téměř 7,4 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 29 222 Kč (rozdíl proti hodnotě ve Zlínském kraji je 3 949 Kč). Do republikového průměru schází ve Zlínském kraji 3 488 Kč.

Zvýšení průměrných mezd proti stejnému období minulého roku vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 1 462 Kč (Moravskoslezský kraj) po 2 052 Kč (Plzeňský kraj). Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (1 602 Kč) druhý nejnižší mezi kraji.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Tabulka 2:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

 Nominální změna (1. až 3. čtvrtletí 2017/1. až 3. čtvrtletí 2016) Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)