Průměrná mzda v kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

V 1. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji proti stejnému období předchozího roku o 2,0 tis. Kč na 28 533 Kč. Procentní nárůst 7,5 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky.

Průměrný počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí ve Zlínském kraji meziročně vzrostl o 0,5 %, tedy o 0,9 tis. osob. Ve srovnání s republikovým průměrem byl nárůst počtu zaměstnanců v kraji nižší o 0,3 proc. bodu.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

 

V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců v kraji 208,2 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

V 1. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 28 533 Kč a meziročně vzrostla o 7,5 %, zatímco na úrovni republiky to bylo o 7,4 %. Nejrychleji rostly průměrné mzdy ve Středočeském a Olomouckém kraji (o 7,9 %), za nimi se řadily kraje Zlínský, Královéhradecký, Ústecký a Jihočeský s nárůstem o 7,5 %.

Úroveň reálné mzdy ovlivňuje vedle výše nominální mzdy také inflace (růst spotřebitelských cen). Za uvedené období se spotřebitelské ceny v České republice zvýšily o 2,7 %, reálně se tak průměrná mzda ve Zlínském kraji zvýšila o 4,7 %.

I přes nárůst je průměrná hrubá mzda v kraji druhá nejnižší mezi kraji; jen o 148 Kč převyšuje nejnižší průměrnou mzdu, zjištěnou v Karlovarském kraji. Naopak nejvyšší hodnota byla v Hl. m Praze, a to 41 450 Kč. Ve srovnání s ní je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 12 917 Kč. Proti republikovému průměru, který dosáhl 32 466 Kč, zaostává průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 933 Kč.

V absolutním vyjádření nárůst průměrné mzdy ve Zlínském kraji činil 1 987 Kč, přitom mezi kraji se pohyboval v rozmezí od 1 801 Kč (Kraj Vysočina) po 2 700 Kč (Hl. m. Praha).

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (I. Q 2019/I. Q 2018)                 Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2019

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu a zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Více informací na:

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2019

Veřejná databáze ČSÚ - Mzdy a náklady práce

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019 (komentář v PDF)