Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2017

 

V 1. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji proti stejnému období předchozího roku o 1 320 Kč na 24 276 Kč. Procentní nárůst 5,8 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 3,3 %. 

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) meziročně vzrostl ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst podprůměrný. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 3,5 %.  Ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst 1,0 %, zatímco na úrovni republiky to bylo 1,7 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2016 zvýšil o 1,9 tis. na 202,7 tis. osob.  Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

Na úrovni republiky meziročně vzrostly průměrné mzdy o 5,3 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 4,3 % (Hl. m. Praha) po 6,8 % (Plzeňský kraj).  Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 5,8 %, to je pátý nejvyšší nárůst mezi kraji. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,4 %, reálně se tedy mzda v kraji zvýšila o 3,3 %.

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších mezi kraji.  V prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 24 276 Kč, což je o 1 320 Kč více než ve stejném období minulého roku. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota. Nižší průměrná mzda byla zjištěna jen v Karlovarském kraji (rozdíl 469 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 36 194 Kč. S odstupem 8,3 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 27 870 Kč (rozdíl proti hodnotě ve Zlínském kraji je 3 594 Kč).

Meziroční zvýšení průměrných mezd vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 1 052 Kč (Moravskoslezský kraj) po 1 713 Kč (Plzeňský kraj).  Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (1 320 Kč) devátý nejvyšší mezi kraji.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2017

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2017

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (I.Q2017/I.Q2016)                                    Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2017

 Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2017