Průměrná mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

V 1. až 4. čtvrtletí 2016 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji o 1 058 Kč na 24 342 Kč. Procentní nárůst 4,5 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 3,8 %. 

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) meziročně vzrostl ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst podprůměrný. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 3,5 %.  Ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst 1,0 %, zatímco na úrovni republiky to bylo 1,8 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti roku 2015 zvýšil o 2,1 tis. na 203,5 tis. osob.  Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,2 %.

Na úrovni republiky meziročně vzrostly průměrné mzdy o 4,2 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 4,9 % (Kraj Vysočina) po 3,2 % (Moravskoslezský kraj).  Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 4,5 %, to je sedmý nejvyšší nárůst mezi kraji. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,7 %, reálně se tedy mzda v kraji zvýšila o 3,8 %. 

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších mezi kraji.  Během roku 2016 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 24 342 Kč, což je o 1 058 Kč více než v roce 2015. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota. Nižší průměrná mzda byla zjištěna jen v Karlovarském kraji (rozdíl 730 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 35 187 Kč. S odstupem téměř 7,5 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 27 730 Kč (rozdíl proti hodnotě ve Zlínském kraji je 3 388 Kč).

Zvýšení průměrných mezd proti roku 2015 vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 1 225 Kč (Středočeský kraj) po 771 Kč (Moravskoslezský kraj).  Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (1 058 Kč) osmý nejvyšší mezi kraji.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (přepočteno na plně zaměstnané)

                   Změna (rok 2016/2015)                        Průměrná mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (přepočteno na plně zaměstnané)

Vývoj ve 4. čtvrtletí roku 2016

Ve 4. čtvrtletí 2016 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 26 131 Kč a meziročně vzrostla o 4,4 %. Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji je ve srovnání s ostatními kraji pátý nejnižší.  Nejrychleji rostly průměrné mzdy v Ústeckém kraji (5,1 %), naopak nejpomaleji v Moravskoslezském kraji (2,3 %).  Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 25 496 Kč, s odstupem 635 Kč následuje Zlínský kraj. Proti republikovému průměru, který dosáhl 29 320 Kč, zaostává průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 189 Kč.

Počet zaměstnanců ve 4. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl o 1,6 %, ve Zlínském kraji byl růst pomalejší, představoval 0,6 %. V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl počet zaměstnanců v kraji 204,8 tis. osob, tedy o 1,3 tis. osob více než ve stejném období roku 2015.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2016

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2016

Více informací na:

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2016