Průměrná mzda ve Zlínském kraji v roce 2017

 

V 1. až 4. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji o 1 788 Kč na 26 063 Kč. Procentní nárůst 7,4 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 4,8 %. 

4. čtvrtletí 2017

Počet zaměstnanců ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,8 %, tedy o 3,7 tis. osob. Nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán ve všech krajích, na republikové úrovni to bylo o 1,9 %. V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců v kraji 208,1 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 28 406 Kč a meziročně vzrostla o 9,0 %, zatímco na úrovni republiky to bylo o 8,0 %. Růst průměrné mzdy byl mezi kraji druhý nejvyšší, rychleji rostly mzdy jen v Karlovarském kraji (o 9,3 %). Přesto právě v Karlovarském kraji byla průměrná mzda nejnižší, ve Zlínském kraji pak druhá nejnižší (o 596 Kč vyšší než v Karlovarském kraji). 

Naopak nejpomalejší nárůst průměrné hrubé mzdy byl zjištěn v Hl. m. Praze (6,6 %), kde je ale průměrná mzda dlouhodobě nejvyšší, ve 4. čtvrtletí roku 2017 to bylo 39 173 Kč. Proti tomuto kraji je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 10 767 Kč a proti republikovému průměru, který dosáhl 31 646 Kč, zaostává o 3 240 Kč.

V absolutním vyjádření nárůst průměrné mzdy ve Zlínském kraji činil 2 338 Kč, přitom mezi kraji se pohyboval v rozmezí od 2 126 po 2 448 Kč. 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2017

Tabulka 1:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2017

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 4. čtvrtletí 2017(přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (4. Q 2017/ 4. Q 2016) Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2017

Graf 1:Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 4. čtvrtletí 2017(přepočteno na plně zaměstnané)

1. až 4. čtvrtletí 2017

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) meziročně vzrostl ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst podprůměrný. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, a to o 3,1 %.  Ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst 1,4 %, zatímco na úrovni republiky 1,7 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti roku 2016 zvýšil o 2,9 tis. na 205,9 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,2 %.

V celé republice meziročně vzrostly průměrné mzdy o 7,0 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,7 % (Hl. m. Praha) po 8,5 % (Karlovarský kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 7,4 %, to je sedmý nejvyšší nárůst mezi kraji.

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále v mezikrajském srovnání jednou z nejnižších. V 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 26 063 Kč, což je o 1 788 Kč více než v roce 2016. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota. Nižší průměrná mzda byla zjištěna jen v Karlovarském kraji (rozdíl 480 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 37 288 Kč. S odstupem téměř 7,4 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 29 917 Kč (rozdíl proti hodnotě ve Zlínském kraji je 3 854 Kč).

Zvýšení průměrných mezd proti roku 2016 vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 1 649 Kč (Moravskoslezský kraj) po 2 152 Kč (Středočeský kraj). Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (1 788 Kč) čtvrtý nejnižší mezi kraji.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (1. až 4. čtvrtletí 2017/1.až 4. čtvrtletí 2016)  Průměrná mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 Graf 2:Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2017