Zaměstnanci a jejich průměrná mzda v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

Průměrná měsíční mzda ve Zlínském kraji meziročně vzrostla o 4,4 % a dosáhla ve 3. čtvrtletí 2015 výše 22 944 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 4,4 % (tj. o 967 Kč), reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 4,0 %.  V 1. až 3. čtvrtletí 2015 průměrná mzda v kraji činila 22 648 Kč, což bylo proti stejnému období předchozího roku o 714 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 3,3 %, reálný růst činil 2,9 %.

 

Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo v průměru v kraji zaměstnáno 200,3 tisíc lidí, což znamená meziroční nárůst o 2,7 tis. osob, tj. 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců za stejné období v kraji vzrostla o 4,4 % (o 967 Kč) a činila 22 944 Kč. Ve všech krajích došlo ve 3. čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ke zvýšení mzdy. V porovnání výše krajských přírůstků byl zlínský v korunovém vyjádření sedmý a v procentuálním čtvrtý nejvyšší. Největší meziroční nárůst, a to o 4,7 %, měli zaměstnanci v Jihočeském kraji. Ve srovnání všech krajů patřila zlínské mzdě 13. pozice v pořadí, tedy byla opět druhá nejnižší. Nižší mzdu ve 3. čtvrtletí 2015 měli jen zaměstnanci Karlovarského kraje (mzda 22 519 Kč). Vyšší mzdu než průměrná celorepubliková měli pouze zaměstnanci Hlavního města Praha (o 7 095 Kč). Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji za 3. čtvrtletí byla od celorepublikové nižší o 3 128 Kč

 

V podnicích ve Zlínském kraji bylo v průměru v 1. až 3. čtvrtletí 2015 zaměstnáno celkem 199,1 tis. osob (v přepočtu na plně zaměstnané osoby), což je o 3,5 tis. zaměstnanců více než ve stejném období předchozího roku. Procentuální zvýšení v kraji činilo 1,8 % a bylo tak stejné jako průměrný nárůst zaměstnanců za celou Českou republiku.

Průměrná měsíční hrubá mzda v podnicích ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2015 činila 22 648 Kč (v přepočtu na plně zaměstnané osoby). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostla o 714 Kč, tj. o 3,3 %. Z celorepublikového hlediska bylo ve všech krajích zjištěno meziroční zvýšení průměrných mezd. Nejvyšší meziroční nárůst mezd v korunovém vyjádření byl zjištěn ve Středočeském kraji (o 847 Kč) a v procentuálním byl nejvyšší meziroční přírůstek vypočten v Pardubickém kraji (o 3,8 %). Naopak nejmenší nárůst v absolutních hodnotách byl zjištěn v Moravskoslezském (o 672 Kč) a v procentuálním vyjádření v Hlavním městě Praze (o 2,4 %). Ve Zlínském kraji za sledované období zůstala průměrná hrubá mzda mezi nejnižšími, a to na celkovém 13. místě. Nižší výdělky tak opět měli jen zaměstnanci v Karlovarském kraji. Zlínská průměrná hrubá měsíční mzda převyšuje nejnižší mzdu o 499 Kč. Rozdíl mezi nejvyšší mzdou, která zůstala v Hlavním městě Praze, a mzdou ve Zlínském kraji činil 10 695 Kč. Hodnotu celorepublikové průměrné hrubé měsíční mzdy převýšila i mzda Středočeského kraje. Ostatních 12 krajů se svou mzdou zařadilo za celorepublikovou úroveň průměrné hrubé měsíční mzdy, z nichž Zlínský je od ní nižší o 3 255 Kč.

 

Tab. Počet zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2015 (podle místa pracoviště)

Tab. Počet zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2015 (podle místa pracoviště)

Poznámka: Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště tzv. „pracovištní metodou“. Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR.

 

Graf 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015 (přepočtené počty)

Graf 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015 (přepočtené počty)

 

Graf 2 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců podle krajů a ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2015 (na přepočtené počty) 

Graf 2 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců podle krajů a ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2015 (na přepočtené počty)

  

Graf 3 Meziroční přírůstek průměrných mezd podle krajů a ČR  v 1. až 3. čtvrtletí 2015 v Kč

Graf 3 Meziroční přírůstek průměrných mezd podle krajů a ČR  v 1. až 3. čtvrtletí 2015 v Kč

 

Graf 4 Meziroční přírůstek průměrných mezd podle krajů a ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2015 v %

 Graf 4 Meziroční přírůstek průměrných mezd podle krajů a ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2015 v %

 

 

Více informací naleznete na:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2015