Pracovníci KS ČSÚ ve Zlíně pověření organizací a zpracováním výsledků voleb

 

Kontakty Jméno Telefon E-mail
Krajský gestor voleb Ing. Hana Hruboňová 577 004 941
723 751 883
hana.hrubonova@czso.cz
Zástupce krajského gestora pro metodiku a organizaci Ing. Barbora Židková 577 004 956
736 466 401
barbora.zidkova@czso.cz
Zástupce krajského gestora pro techniku a APV Mgr. Martin Němeček 577 004 971
731 439 248
martin.nemecek@czso.cz
Gestoři pro okresy
Kroměříž Marie Pleslová 731 439 205 marie.pleslova@czso.cz
Uherské Hradiště Ing. Monika Kazdová 797 874 149 monika.kazdova@czso.cz
Vsetín Ing. Karel Eliáš 731 618 280 karel.elias@czso.cz
Zlín Ing. Ludmila Žampachová 731 622 011 ludmila.zampachova@czso.cz