Pracovní neschopnost ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2019

 

Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji za 1. pololetí roku 2019 činila 49,34 kalendářních dnů (o 3,23 kalendářních dnů více než za stejné období předešlého roku), což je nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi kraji v České republice. Největší průměrné procento pracovní neschopnosti vykázal Moravskoslezský kraj (5,96 %), za něj se řadil Zlínský kraj s 5,82 %.

Ve Zlínském kraji bylo v 1. pololetí roku 2019 evidováno 226 383 nemocensky pojištěných osob. To je 4,8 % z celkového počtu těchto osob v České republice. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců za sledované období roku 2019 v kraji činil 21,34, což bylo o 0,77 případů méně, než za stejnou dobu v minulém roce. Nejvyšší pokles vykázal Jihočeský kraj se snížením o 2,15 případů. Zlínský kraj byl na 9. pozici v počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem (48 315 osob;pokles o 2,3 %). Nejvíce se tento údaj meziročně snížil v Karlovarském kraji (o 9,6 %).

 Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Tabulka 1: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Ve Zlínském kraji průměrný počet nemocensky pojištěných meziročně vzrostl o 2 704 osob, což činilo nárůst o 1,2 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz klesl meziročně v kraji za 1. pololetí 2019 o 1 148 případů.

V okresech Zlínského kraje bylo nejvíce kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v okrese Zlín, celkem 831 516 dnů (tj. 34,9 %). Následoval okres Uherské Hradiště s 615 019 dny (25,8 %), Vsetín s 608 100 dny (25,5 %) a Kroměříž (329 173 dnů; tj. 13,8 %). Mezi případy na nemocenské činil podíl žen v kraji 50,6 %, mezi okresy bylo největší zastoupení žen v okrese Kroměříž 55,0 % (z okresního celku 329 173 dnů šlo o 180 955 u žen). Naopak nejméně kalendářních dnů pracovní neschopnosti u žen bylo v okrese Zlín (48,0 %).

 

Graf 1  Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Zlínského kraje za 1. pololetí 2019

Graf 1:Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Zlínského kraje za 1. pololetí 2019

Ve  Zlínském kraji bylo za 1. pololetí roku 2019 průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti 2. nejvyšší v České republice (5,82 %). Vyšší procento vykázal jen v Moravskoslezský kraj (5,96 %). U žen se tato hodnota v kraji dostala také na 2. příčku s 6,19 %. Vyšší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti u žen bylo opět v Moravskoslezském kraji (6,42 %);na třetí příčce se shodně nacházel Jihočeský kraj a Kraj Vysočina (6,18 %).

Tab. 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v krajích ČR za 1. pololetí 2019

 

Tabulka 2:Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v krajích ČR za 1. pololetí 2019

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Pracovní neschopnost ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2019