Pracovní neschopnost ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2018

 

 

Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji činila za 1. pololetí letošního roku 46,11 kalendářních dnů, což je nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi kraji v České republice. Největší průměrné procento pracovní neschopnosti vykázal Moravskoslezský kraj (5,67 %), Zlínský kraj se ocitl na druhé příčce odspodu s 5,63 %.

Ve Zlínském kraji bylo v 1. pololetí roku 2018 evidováno 223 679 nemocensky pojištěných osob. To je 4,7 % z celkového počtu těchto osob v České republice. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců za sledované období roku 2018 činil 22,11 osob, což bylo o 0,77 případů více, než za stejnou dobu v loňském roce. Byl to nejnižší nárůst mezi kraji oproti stejnému období v loňském roce. Nejvyšší vzrůst vykázal Ústecký kraj se zvýšením 2,91 pojištěnců. Zlínský kraj vykázal nejnižší počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem (o 5,7 % více). Nejvíce tento údaj meziročně narostl v Libereckém kraji (o 14,0 %).

 

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

 

Ve Zlínském kraji počet nemocensky pojištěných meziročně vzrostl o 4 483 osob, což činilo meziročně více o 5,7 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vzrostl v kraji za 1. pololetí 2018 o 2 687 osob, což je nejnižší nárůst mezi kraji v ČR, hned za Karlovarským krajem (více o 2 041 osob).

V okresech Zlínského kraje bylo nejvíce kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na Zlínsku, celkem 790 479 dnů (tj. 34,7 %). Následovalo Uherskohradišťsko s 597 981 dny (26,2 %), Vsetínsko s 577 089 dny (577 089) a okres Kroměříž (315 183 dnů; tj. 13,8 %). Mezi nemocnými činil podíl žen 50,8 %. Nejvyšší počet žen byl v pracovní neschopnosti pro nemoc na Kroměřížsku, 58,1 % (z okresního celku 279 079 osob šlo o 162 069 žen). Naopak nejméně žen bylo v domácí péči kvůli pracovnímu úrazu na Zlínsku (25,9 %; 5 911 žen z 22 810 osob).

 

Graf 1  Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Zlínského kraje za 1. pololetí 2018

 Graf 1  Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Zlínského kraje za 1. pololetí 2018

 

Tab. 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v krajích ČR za 1. pololetí 2018

Tab. 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v krajích ČR za 1. pololetí 2018

 

Ve  Zlínském kraji bylo za 1. pololetí roku 2018 průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti 2. nejvyšší v České republice (5,63 %). Vyšší procento vykázal jen v Moravskoslezský kraj (5,67 %). U žen se tato hodnota v kraji dostala na 4. příčku. Více průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti u žen bylo v Jihočeském kraji (6,21 %), Kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji (v obou případech 6,10 %).

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935