Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v kraji v roce 2017

 

Výroba masa (bez drůbežího) ve Zlínském kraji v roce 2017 oproti roku 2016 klesla o 541 tun jatečné hmotnosti, tj. 4,7 %. Výroba vepřového masa proti srovnatelnému období předchozího roku klesla o 59 tun jatečné hmotnosti, tj. 0,9 % a u hovězího byl zaznamenán pokles o 483 tun, tedy o 10,7 %.

V kraji bylo od ledna do prosince loňského roku vyrobeno 10,9 tisíce tun masa (bez drůbežího) v jatečné hmotnosti. Z toho největší část (62,9 %) tvořilo maso vepřové, kterého bylo v roce 2017 vyrobeno 6,8 tis. tun. Výroba masa proti předchozímu srovnatelnému období klesla o 4,7 %, což představuje úbytek o 541 tun masa. Stejně jako byl zaznamenán úbytek výroby masa (bez drůbežího) celkem, tak se vyrobilo v roce 2017 méně masa hovězího a telecího. Vyrobeno bylo tohoto masa  4 018 t a pokles v této skupině činil 10,7 %, což je 483 tun jatečné hmotnosti. Vepřového masa bylo v roce 2017 vyrobeno o 59 tun méně, než v roce 2016 (pokles o 0,9 %) a jeho produkce činila 6 825 tun. Výroba masa ve Zlínském kraji vloni  tvořila 3,9 % republikového celku stejně jako v roce 2016. V České republice se loni vyrobilo 278,9 tisíce tun masa, čímž byla dosažena skutečnost loňského roku pouze z 95,4 %. Největším výrobcem masa byl Jihočeský kraj, kde se loni vyrobilo 53,7 tisíce tun masa, naopak nejmenším kraj Karlovarský (výroba 621 t masa). Objem produkce masa ve Zlínském kraji je v mezikrajském porovnání 4. nejnižší.

Graf 1 Celková výroba masa (bez drůbežího) v ČR podle krajů v tunách jatečné hmotnosti Graf 1 Celková výroba masa (bez drůbežího) v ČR podle krajů v tunách jatečné hmotnosti

Hovězího a telecího masa se v celé České republice vloni vyrobilo 67,7 tis. tun, což bylo o 5,9 % méně, než v roce 2016. K poklesu výroby masa došlo skoro ve všech krajích kromě Jihomoravského, Ústeckého a Hl. města Praha spolu s krajem Středočeským. Největší propad zaznamenal kraj Plzeňský (22,1 %), Karlovarský (13,7 %), Královéhradecký (11,3 %) a Zlínský (10,7 %). Z krajů České republiky je největším producentem tohoto masa Pardubický kraj s výrobou téměř 16,9 tisíce tun.

Graf 2 Výroba hovězího a telecího masa v ČR podle krajů v tunách jatečné hmotnosti 

Graf 2 Výroba hovězího a telecího masa v ČR podle krajů v tunách jatečné hmotnosti

Vepřového masa bylo v kraji vyrobeno 6,8 tisíce tun v jatečné hmotnosti a v mezikrajském porovnání bylo 4. nejnižší. V České republice se loni vyrobilo 211,0 tisíce tun vepřového masa, což je o 9,3 tisíce tun méně než v roce 2016 (o 4,2 %). K poklesu výroby tohoto masa došlo téměř ve všech krajích kromě Královéhradeckého (nárůst o 2,0 %) a Hl. městě Praze spolu se Středočeským (nárůst o 24,6 %). K největšímu poklesu výroby vepřového masa došlo v Plzeňském kraji a to o 45,0 %, dále pak v Libereckém (o 22,2 %) a Pardubickém (o 17,1 %).

Graf 3 Produkce vepřového masa v ČR podle krajů v tunách jatečné hmotnosti

Graf 3 Produkce vepřového masa v ČR podle krajů v tunách jatečné hmotnosti

Výroba skopového masa v kraji v roce 2017 představovala 11 tun, a proti předchozímu roku zaznamenala nárůst o 9,7 %. Nejvíce se tohoto masa vyprodukovalo v kraji Pardubickém, vloni to bylo 43 tun, což je více jak pětina republikového celku (22,3 %). Výroba skopového masa ve Zlínském kraji činila 5,7 % republikového celku.

Během roku 2017 bylo ve Zlínském kraji poraženo 16 457 kusů skotu. Oproti stejnému období minulého roku to bylo o 1 894 kusů méně, tj. o 10,3 %. V porovnání mezi kraji to byl 4. nejvyšší pokles. K poklesu porážek skotu došlo v deseti krajích ČR. K největšímu poklesu došlo v Plzeňském kraji a to o 21,5 %, dále pak v Karlovarském kraji (o 16,9%), v Královéhradeckém kraji (o 11,1 %) a Zlínském (o 10,3 %). Snížení porážek bylo zaznamenáno meziročně u býků a to o 71 kusů (pokles o 2,9 %), dále pak u telat o 39 kusů (pokles o 4,9 %) a u krav o 1 827 kusů (pokles o 13,8 %). Naopak došlo ke zvýšení počtu poražených prasat o 1 375 kusů (tj. o 1,8 %), poražených jalovic o 55 kusů (o 3,1 %) a ovcí včetně jehňat o 39 kusů (6,9 %). Průměrná hmotnost 1 kusu poráženého skotu činila 466,2 kg, to je v mezikrajském srovnání nejmenší hmotnost. Průměrná živá hmotnost poražených býků v kraji byla 562,0 kg a mezi kraji byla nejnižší. U prasat (bez prasnic a kanců) byla v roce 2017 živá hmotnost 109,0 kg a mezi kraji ČR byla třetí nejnižší.

Tab. Porážky hospodářských zvířat ve Zlínském kraji

Tab. Porážky hospodářských zvířat ve Zlínském kraji

Zdroj informací:

Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2017