Odkazy

 

Odkazy na instituce ve Zlínském kraji :

Krajský úřad ve Zlíně www.kr-zlinsky.cz
Magistrát města Zlín www.mestozlin.cz
Katastrální úřad pro Zlínský kraj www.cuzk.cz/ku/zlinsky
Krajská hygienická stanice www.khszlin.cz
Úřad práce ve Zlíně
-
portal.mpsv.cz/sz/local/zl_info
Informační servery města :
Kroměříž www.mesto-kromeriz.cz
Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz
Vsetín www.vsetin.cz
Zlín
-
Další odkazy :
zlin.cz
-
Statistiky na portálu Minist. práce a soc. věcí http://portal.mpsv.cz/sz/stat/zobraz
Evropská unie www.evropska-unie.cz
Obchodní rejstřík www.obchodnirejstrik.cz
Portál státní správy www.statnisprava.cz