Odhady sklizně - září 2018

 

Podle upřesněných odhadů, zpracovaných Českým statistickým úřadem k 15. září 2018, bude ve Zlínském kraji s vysokou pravděpodobností sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) ve výši 234 697 tun.

Sklizeň základních obilovin, podle odhadu ČSÚ k 15. 9. 2018 ve Zlínském kraji, meziročně poklesne o 7,8 %. Produkce pšenice jarní by podle odhadované sklizně měla být 5 716 tun; tj. o  9,8 % méně než vloni. Pšenice patří k nejvýznamnějším plodinám pěstovaným jak v kraji, tak v České republice. Její pozice je mezi obilninami nezaměnitelná. Výnos pšenice ozimé by měl dosáhnout 171 819 tun, čímž by byla skutečnost z loňského roku naplněna pouze z 90,5 %. Problém nemusí být způsoben pouze letošním suchem během zrání obilovin, ale také zmenšením osevní plochy o 10,4 ha oproti předešlému roku. Naopak se předpokládá nárůst sklizně ovsa o 14,3 % a řepky o 11,2 %. Na vinicích lze čekat vzrůst o 212 tun, což činí o 9,0 % více, než loni.

 

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2018 ve Zlínském kraji

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2018 ve Zlínském kraji

 

Sklizeň brambor se očekává o 22,5 % nižší, než v předchozím roce. Totéž se týká kukuřice na zeleno a na siláž, kde odhad činí o 19,6 % méně. Kukuřice na zrno vykazuje ještě nižší produkci, tj. o 20,3 % menší, než vloni.

Meziročně je podstatně nižší i odhad hektarového výnosu, kde se na nejnižší pozici dostala kukuřice na zeleno a na siláž (o 5,89 tun méně) a brambory (o 5,55 tun nižší hektarový výnos). Vyšší se tento ukazatel jeví pouze u řepky (o 10,8 % více), vinic (o 9,4 %) a ovsa (předpokládaný růst o 8,5 %).

Osevní plochy vzrostly především u žita; o celých 19,1 % (na 412 ha). Následoval ječmen ozimý, kde došlo k navýšení osevní plochy o 9,5 %. Naopak poklesla plocha pro pěstování pšenice jarní, a to o 10,1 %. Nižší plochu pak meziročně vykázaly brambory (o 4,5 %) a kukuřice na zeleno a na siláž (o 4,2 %).

 

Graf 1 Vývoj sklizně pšenice ve Zlínském kraji (v tunách)

 Graf 1 Vývoj sklizně pšenice ve Zlínském kraji (v tunách)

Plodinám se ve sledovaných letech daří poněkud odlišně. Zatímco nejvyšší sklizeň pšenice byla v kraji v letech 2014 až 2016 (223 123 až 230 485 tun), kukuřice na zrno se urodilo nejvíce v období 2011 až 2012 (71 656 až 73 793 tun).

 

Graf 2 Vývoj sklizně kukuřice na zrno ve Zlínském kraji (v tunách)

Graf 2 Vývoj sklizně kukuřice na zrno ve Zlínském kraji (v tunách)

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935