Obyvatelstvo ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

 

Pohyb obyvatel v prvním čtvrtletí výrazně ovlivnil počet přistěhovalých, který meziročně vzrostl o 17,0 % a meziroční pokles zemřelých o 11,5 %. Od počátku roku přirozenou měnou ubylo 249 obyvatel, migrací přibylo 68 osob. Celkový počet obyvatel se snížil o 181 osob na 582 875.

Na konci března 2018 měl Zlínský kraj 582 875 obyvatel, z toho bylo 51,0 % žen. Přirozenou měnou ubylo 249 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku úbytek téměř poloviční. Od počátku roku se živě narodilo 1 460 osob, počet zemřelých meziročně klesl o 11,5 %, (v absolutním vyjádření o 222 osob) na 1 709 osob. Meziroční nárůst počtu živě narozených představoval 1,0 %, tedy 15 osob.

Převaha zemřelých nad narozenými se mimo Hl. m. Prahu projevila ve všech krajích. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (4,9 osob na tis. obyvatel), ve Zlínském kraji byl 9. nejvyšší (1,7 osob na tis. obyvatel).

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

V 1. čtvrtletí 2018 se podle předběžných údajů živě narodilo 1 460 dětí, z toho 716 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 699 dětí, tedy 47,9 %. Jako druhé 530, tj. 36,3 % a jako třetí a další v pořadí 231, tedy 15,8 % dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl počet narozených dětí mimo manželství o 2,8 % na 633 dětí. Z celkového počtu živě narozených je to 43,4 %, zatímco v 1. čtvrtletí 2017 to bylo 42,6 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,7 % (Hl. m. Praha) po 64,8 % (Ústecký kraj), v 8 krajích podíl převyšuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl druhý nejnižší.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Graf 1:Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Během prvních tří měsíců roku 2018 zemřelo v kraji 1 709 osob, tedy o 222 méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 11,9 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná o 9. nejvyšší hodnotu. Mezi kraji se pohybuje od 10,5 (Hl. m. Praha) po 13,8 osob na 1 tis. obyvatel (Karlovarský kraj). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 849 mužů a 860 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých (34,9 %) byla ve věku 80 až 89 let, 90 a více let mělo 13,5 % zemřelých.

Meziročně mírně klesl počet sňatků. Od počátku roku bylo uzavřeno 145 manželství, tedy o 25 méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 1,0 sňatků na tis. obyvatel a v mezikrajském srovnání jde o nejnižší hodnotu (spolu s Pardubickým krajem).

Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 58,6 % z celkového počtu sňatků. O druhý a další sňatek šlo v 31,7 % ze strany ženicha a v 30,3 % ze strany nevěsty.

Výrazný meziroční pokles byl zjištěn u rozvodů, rozvedlo se 189 manželství, což je o 38,6 % méně než v 1. čtvrtletí roku 2017. Na 1 tis. obyvatel tak připadá 1,3 rozvodů, tedy nejnižší počet mezi kraji (nejvyšší byl v Libereckém kraji, a to 2,5).

Meziročně se zvýšil počet přistěhovalých o 17,0 %, počet vystěhovalých mírně klesl (o 5,8 %). Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 1 103 osob, z toho z ciziny se přistěhovalo 349 osob. Počet vystěhovalých dosáhl 1 035, z toho do ciziny se vystěhovalo 156 obyvatel kraje. Migrací tak v kraji přibylo 68 obyvatel, v přepočtu 0,5 osob na tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil do desítky krajů, ve kterých v důsledku stěhování přibylo obyvatel.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2018

Tabulka 2: Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2018

 

I přes příznivé saldo migrace došlo v 1. čtvrtletí k úbytku obyvatel o 181 osob, z toho bylo 45 mužů a 136 žen. V přepočtu je to 1,3 osob na tis. obyvatel. Mezi kraji se celkový přírůstek pohyboval od - 4,4 osob (Karlovarský kraj) po 10,2 osob na 1 tis. obyvatel (Středočeský kraj).

Také v okresech Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí roku 2018 zjištěn úbytek obyvatel přirozenou měnou, záporné saldo migrace bylo zjištěno jen v okrese Zlín. Výsledkem je celkový úbytek obyvatel v okresech Zlín (118 osob), Vsetín (40 osob) a Uherské Hradiště (31 osob). Pouze v okrese Kroměříž převyšoval přírůstek migrací úbytek obyvatel přirozenou měnou a došlo ke zvýšení počtu obyvatel o 8 osob.

 

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Graf 2: Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

 

Graf 3 Přírůstek obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Graf 3: Přírůstek obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

 

Graf 4 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2018

Graf 4: Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2018

Více informací na:

Pohyb obyvatelstva - 1.čtvrtletí 2018

 

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935