Obyvatelstvo v kraji v 1. pololetí 2018

 

Více zemřelých než narozených, mírná převaha přistěhovalých nad vystěhovalými. To je bilance ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2018. Od počátku roku se stav obyvatel snížil o 180 na 582 876 osob. Proti stejnému období minulého roku výrazně vzrostl počet přistěhovalých (o 17,1 %), počet vystěhovalých klesl o 0,8 %. Podíl dětí narozených mimo manželství meziročně klesl na 42,0 %.

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 180 osob na 582 876. Počet zemřelých meziročně klesl o 4,2 % na 3 204 osob, počet živě narozených vzrostl o 0,3 % na 2 984 osob. I nadále převyšoval počet zemřelých počet narozených a došlo k úbytku obyvatel ve výši 220 osob. Kraj se tak zařadil mezi jedenáct krajů, ve kterých došlo k úbytku obyvatel přirozenou měnou. Přírůstek byl zaznamenán jen v Hl. m. Praze, Středočeském a Jihomoravského kraji. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (3,0 osob na tis. obyvatel), následoval Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ve Zlínském kraji představoval -0,8 osob na tis. obyvatel.

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

V 1. pololetí 2018 se podle předběžných údajů živě narodilo 2 984 dětí, z toho 1 507 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 47,9 % dětí, jako druhé 37,7 % a jako třetí a další v pořadí 14,4 %. Mimo manželství se narodilo 1 253 dětí, tedy o 29 méně než ve stejném období minulého roku. Podíl dětí narozených mimo manželství klesl na 42,0 %.  Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,2 % (Hl. m. Praha) po 63,1 % (Ústecký kraj), přitom v 8 ze 14 krajů přesahuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl druhý nejnižší.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí

Graf 1:Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí

Počet zemřelých klesl proti stejnému období minulého roku o 140 na 3 204 osob. V přepočtu je to 11,1 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná o devátou nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (9,9 osob na tis. obyvatel), nejvyšší v Karlovarském kraji (12,3 osob na tis. obyvatel). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 1 627 mužů a 1 577 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80-89 let a 13,5 % mělo 90 a více let.

Meziročně vzrostl počet sňatků o 3,2 %. Od počátku roku bylo uzavřeno 1 116 manželství, tedy o 35 manželství více než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 3,9 sňatků na tis. obyvatel. Rozdíly mezi kraji nejsou výrazné, hodnoty se pohybují v rozmezí 3,8 až 4,4 sňatků na tis. obyvatel.

V 83,0 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 81,7 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 73,9 % z celkového počtu sňatků.

Počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 17,1 %, počet vystěhovalých klesl o 0,8 %.  Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 2 140 osob, vystěhovalých 2 100 osob. V důsledku stěhování tedy přibylo v kraji 40 osob.

Výrazně vzrostl počet přistěhovalých ze zahraničí, a to o 316 osob. Ze zahraničí se přistěhovalo 707 osob, do zahraničí se vystěhovalo 274 osob, o 72 více než ve stejném období minulého roku. Saldo zahraniční migrace činilo 433 osob, saldo migrace v rámci republiky bylo záporné, představovalo 393 osob. Na tis. obyvatel připadlo 7,4 přistěhovalých a 7,3 vystěhovalých.

Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v 10 krajích republiky, k úbytku došlo v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém a Karlovarském.

 

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2018

Tabulka 2: Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2018

 

Výsledkem přirozené měny a migrace bylo snížení počtu obyvatel kraje o 180 osob. V přepočtu je to -0,6 osob na tis. obyvatel. Vyšší úbytky byly zjištěny v Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Přírůstek byl zaznamenán v osmi krajích a pohyboval se v rozmezí od 0,2 (Kraj Vysočina) po 11,9 (Středočeský kraj) osob na tis. obyvatel.

Také v okresech Zlínského kraje došlo v 1. pololetí roku 2018 k úbytku obyvatel. Nejmenší byl v okrese Vsetín (-0,4), nejvyšší v okrese Uherské Hradiště  (-0,8 osob na tis. obyvatel).

 

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018

Graf 2: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018

 

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2018

Graf 3: Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2018

 

Více informací na:

Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2018

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935