Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v I. čtvrtletí 2018

 

 

K 31. 3. 2018 bylo ve Zlínském kraji evidováno 12 982 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl 3,09 % a v evidenci úřadu práce bylo 9,5 tis. volných pracovních míst. Proti stejnému období roku 2017 klesl počet uchazečů o zaměstnání o 5,2 tis. osob, počet volných míst vzrostl téměř o 1,2 tis.

Ke konci roku března 2018 bylo na základě údajů Ministerstva práce a sociálních věcí evidováno ve Zlínském kraji 12 982 uchazečů o zaměstnání, z toho ženy představovaly 46,2 %. Proti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 28,7 %, tedy o 5 235 osob. Ke snížení počtu uchazečů došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší zaznamenaly okresy Kroměříž a Uherské Hradiště, ve kterých se počet uchazečů snížil téměř o 30 %.

Dosažitelní uchazeči ve věku 15-64 let, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,5 %. Představovali 11 748 osob, což je o 5 494 osob méně než ve stejném období roku 2017.

Graf 1 Počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji podle měsíců (stav ke konci měsíce)

Graf 1:Počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji podle měsíců

Podíl nezaměstnaných osob v kraji dosáhl 3,09 %, to je sedmá nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvyšší podíl byl zjištěn v kraji Moravskoslezském - 5,36 %, naopak nejnižší v Hl. m. Praze - 2,15 %. V rámci kraje byl nejvyšší podíl nezaměstnaných v okresech Kroměříž a Vsetín (3,81 % a 3,65 %), dlouhodobě nejnižší hodnoty jsou v okrese Zlín (2,52 %). Mezi 77 okresy ČR je nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná – 7,61 %, nejmenší 1,24 % v okrese Rychnov nad Kněžnou. V tomto srovnání (od nejvyšší hodnoty po nejnižší) je nejméně příznivé umístění okresu Kroměříž na konci třetí desítky a okresu Vsetín na 33. pozici. Okresy Uherské Hradiště a Zlín se řadí na 49. a 57. pozici.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji je u mužů (3,27 %) mírně vyšší než u žen (2,90 %) a podobně je tomu i v okresech kraje.

V evidenci uchazečů bylo k 31. 3. 2018 evidováno 520 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 284 osob méně než ve stejném období minulého roku. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,0 %.

Ke snížení (o 621 osob) došlo i u uchazečů se zdravotním postižením, evidováno bylo 2 583 osob, tedy 19,9 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 3. 2018

Tabulka 1:Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 3. 2018

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 3. 2018

Mapa: Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 3. 2018

Počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 29,0 % na 9 474. Na jedno volné místo tak připadá 1,4 uchazeče. Zvýšení bylo zaznamenáno i u míst pro absolventy a mladistvé stejně jako u míst určených pro osoby se zdravotním postižením.

Ve struktuře uchazečů o zaměstnání zaujímají největší podíl padesátníci, ve věku 55 až 59 let představují 16,4 % z celkového počtu uchazečů, ve skupině 50 až 54 let 13,1 %. Za nimi se řadí s podílem 11,4 % osoby ve věku 40 až 44 let.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 2: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Z hlediska délky v evidenci nezaměstnaných se nejvýrazněji snížil počet uchazečů, kteří byli v evidenci déle než 24 měsíců, jejich počet činil 2 358 osob. Meziroční snížení představuje 38,2 %, tedy téměř 1,5 tis. osob. Největší podíl zaujímají osoby s délkou evidence do 3 měsíců, a to 34,0 %. Průměrná délka evidence se meziročně snížila z 608 na 588 dní.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

 Graf 3: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 4 877 osob, tedy o 1 162 osob méně než na konci března roku 2017. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 6 547 Kč, o 490 Kč více než ve stejném období roku 2017. Čtvrtina osob s nárokem na podporu pobírala příspěvek ve výši 2 501 až 3 500 Kč.

 

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle výše příspěvku v nezaměstnanosti

Graf 4: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle výše příspěvku v nezaměstnanosti

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935