Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 5. 2017

 

Ke konci května bylo na úřadech práce Zlínského kraje evidováno 14 830 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu tak dosáhl 3,64 %. Proti stejnému období se počet uchazečů o čtvrtinu snížil.

K 31. 5. 2017 bylo na základě údajů Ministerstva práce a sociálních věcí evidováno ve Zlínském kraji 14 830 uchazečů o zaměstnání, z toho 51,3 % představovaly ženy. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl celkový počet uchazečů o 5 044 osob, z toho bylo 2 646 žen.

 

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 5. 2017

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 5. 2017

 

 

Z celkového počtu bylo 13 916 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let a to je ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 o 5 089 osob méně.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl zjištěn v kraji Ústeckém – 6,64 %, naopak nejnižší v kraji Plzeňském – 2,58 %. Ve Zlínském kraji podíl dosáhl 3,64 % a jedná se o osmou nejnižší hodnotu mezi kraji.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 34 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (9,69 %), Most (9,32 %) a Ostrava-město (7,98 %). Z okresů Zlínského kraje byl nejvyšší podíl nezaměstnaných zjištěn v okrese Kroměříž, a to 4,37 % a okres se tak řadí na 26. místo. Jen s malým odstupem na 29. místě následuje okres Vsetín (4,25 %). Na 45. místě je okres Uherské Hradiště (3,35 %) a na 54. pozici Zlín (2,98 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Rychnov nad Kněžnou (1,28 %), Praha-východ (1,48 %) a Jindřichův Hradec (1,87 %).

Zatímco v prvních třech měsících roku byl podíl nezaměstnaných u mužů mírně vyšší, na konci dubna i května je tomu naopak. Ke konci května činil podíl nezaměstnaných u mužů 3,47 %, u žen to bylo 3,80 %.

Zastoupení žen v celkovém počtu uchazečů se meziročně snížilo na 51,3 % (snížení o 0,3 procentního bodu).

V evidenci uchazečů bylo k 31. 5. 2017 evidováno 607 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 363 osob méně než ve srovnatelném období minulého roku. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 %.

Ke snížení (o 338 osob) došlo i u uchazečů se zdravotním postižením, evidováno bylo 2 949 osob, tedy 19,9 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ve struktuře uchazečů o zaměstnání největší podíl zaujímají padesátníci, ve věku 55 až 59 let 16,0 %, ve skupině 50 až 54 let 12,9 %.  Za nimi se řadí s podílem 11,7 % osoby ve věku 40 až 44 let.

 

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

 

Z hlediska délky v evidenci nezaměstnaných se nejvýrazněji snížil počet uchazečů, kteří byli v evidenci déle než 24 měsíců, jejich počet činil 3 404 osob, tedy o 1 931 osob méně než ve stejném období minulého roku. Ve struktuře nezaměstnaných zaujímají největší podíl osoby s délkou evidence do 3 měsíců, a to 27,7 %.

 

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti na konci května 2017 mělo 4 268 osob, tj. o 854 osob méně než na konci května 2016. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 6 422 Kč, tj. o 7,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Zhruba dvě desítky z osob majících nárok na podporu pobíraly příspěvek ve výši 2 501 až 3 500 Kč.

Počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 2,7 % na 8 087. Na jedno volné místo tak připadlo 1,8 uchazečů, zatímco ve stejném období minulého roku to bylo 2,5 uchazeče.

 

Graf 3 Počet uchazečů o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti

Graf 3 Počet uchazečů o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti