Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2019

 

Ve Zlínském kraji bylo k 31. 12. 2019 evidováno 10 000 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl 2,43 % a v evidenci úřadu práce bylo 12 140 volných pracovních míst. Proti stejnému období roku 2018 klesl počet uchazečů o zaměstnání o 954 osob, počet volných míst vzrostl o 2,5 %.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo ke konci roku 2019 evidováno ve Zlínském kraji 10 000 uchazečů o zaměstnání, z toho ženy představovaly 47,2 %. Počet uchazečů se proti stejnému období minulého roku snížil o 8,7 %. K poklesu počtu evidovaných osob bez zaměstnání došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší zaznamenal okres Kroměříž, kde se počet uchazečů meziročně snížil o 17,5 %.

Dosažitelní uchazeči ve věku 15-64 let (osoby, které jsou schopny do pracovního poměru nastoupit bezprostředně), tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,7 %. Představovali 9 066 osob, což je o 776 uchazečů méně než ve stejném období roku 2018.

Podíl nezaměstnaných osob v kraji dosáhl 2,43 %. Nejvyšší podíl byl zjištěn v kraji Moravskoslezském - 4,44 %, naopak nejnižší v Hlavním městě Praze - 1,90 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci kraje byl v okresech Kroměříž a Vsetín (2,62 % a 2,97 %), v okrese Zlín podíl činil 2,05 % a na Uherskohradišťsku 2,25 %. Mezi všemi okresy ČR (77) je nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná – 6,71 %, nejmenší 1,10 % v okrese Praha - východ. V tomto srovnání (od nejvyšší hodnoty po nejnižší) se na 29. místě umístil okres Vsetín, Kroměříž (40. pozice). Okresy Uherské Hradiště a Zlín se řadily na 58. a 60. místo.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji byl u mužů (2,51 %) vyšší než u žen (2,34 %). Obdobná situace byla v okresech Vsetín a Zlín. Naopak okresy Kroměříž a Uherské Hradiště zaznamenaly nižší podíl u mužů.

V evidenci uchazečů bylo ke konci roku v kraji evidováno 476 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 29 osob méně než ve stejném období předešlého roku. Na celkové nezaměstnanosti se k 31. 12. 2019 podíleli 4,9 %. Nejvíce absolventů a mladistvých bez umístění vykazoval Moravskoslezský kraj (1 431 osob), Jihomoravský (1 367) a Ústecký kraj (1 132).

Ke snížení (o 330 osob) došlo i u uchazečů se zdravotním postižením; evidováno bylo 1 718 osob, tedy 17,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Nejvyšší podíl mezi okresy Zlínského kraje vykázalo Uherské Hradiště s 19,6 %, které následoval Zlín (17,7 %) a Kroměříž (17,6 %). Osoby se zdravotním postižením mezi uchazeči o zaměstnání činily v České republice 33 726 osob. Jejich nejvyšší podíl byl v krajích Královéhradeckém (17,5 %) a dále v Moravskoslezském, Pardubickém, Ústeckém a Plzeňském (shodně 17,4 %).

Počet volných pracovních míst v kraji meziročně vzrostl o 2,5 % na 12 140. Nárůst byl zaznamenán  také u míst určených pro osoby se zdravotním postižením.

 

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2019

Pramen: MPSV

Tabulka:Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2019

 

Největší podíl ve struktuře uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 55 až 59 let. Tato skupina představovala 16,0 % z celkového počtu uchazečů. V kategorii 50 až 54 let to činilo 11,9 %. Za nimi se zařadily s podílem 11,0 % osoby ve věku 45 až 49 let.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Pramen: MPSV

 

Graf 1:Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

K nejvýraznějšímu poklesu z hlediska délky v evidenci nezaměstnaných došlo u uchazečů, kteří v ní byli déle než 24 měsíců, a jejichž počet činil 747 osob. Meziroční snížení představuje 47,3 %, tedy 670 osob. Největšího podílu dosáhla skupina osob s délkou evidence do 3 měsíců, a to 49,5 %.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

Pramen: MPSV

 

Graf 2: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

V prosinci 2019 činil průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti 7 771 Kč. Nejvyšší byl v okrese Zlín (8 007 Kč) a nejnižší v okrese Vsetín (7 515 Kč).

 

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle výše příspěvku v nezaměstnanosti

Pramen: MPSV

Graf 3: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle výše příspěvku v nezaměstnanosti

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2019
  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2019