Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2018

 

Ve Zlínském kraji bylo k 31. 12. 2018 evidováno 10 954 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl 2,61 % a v evidenci úřadu práce bylo 11 849 volných pracovních míst. Proti stejnému období roku 2017 klesl počet uchazečů o zaměstnání o 3,1 tis. osob, počet volných míst vzrostl o 3,9 tis.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo ke konci roku 2018 evidováno ve Zlínském kraji 10 954 uchazečů o zaměstnání, z toho ženy představovaly 47,8 %. Počet nezaměstnaných se proti stejnému období minulého roku snížil o 22,0 %, tedy o 3 086 osob. K poklesu počtu uchazečů došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší zaznamenaly okresy Kroměříž a Zlín, ve kterých se počet uchazečů snížil o 24,1 %, resp. 22,1 %.

Dosažitelní uchazeči ve věku 15-64 let (osoby, které jsou schopny do pracovního poměru nastoupit bezprostředně), tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 89,8 %. Představovali 9 842 osob, což je o 3 201 uchazečů méně než ve stejném období roku 2017.

Podíl nezaměstnaných osob v kraji dosáhl 2,61 %, to je sedmá nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvyšší podíl byl zjištěn v kraji Moravskoslezském - 4,65 %, naopak nejnižší v Hlavním městě Praze - 1,93 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci kraje byl v okresech Kroměříž a Vsetín (3,14 % a 3,07 %), v okrese Zlín podíl činil 2,15 % a na Uherskohradišťsku 2,38 %. Mezi všemi okresy ČR (77) je nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná – 6,94 %, nejmenší 1,13 % v okrese Praha - východ. V tomto srovnání (od nejvyšší hodnoty po nejnižší) se ve druhé polovině umístil okres Vsetín 53. pozice) a okres Kroměříž (56. pozice). Okresy Uherské Hradiště a Zlín se řadily na 28. a 37. místo.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji byl u mužů (2,67 %) vyšší než u žen (2,55 %). V okresech kraje tomu bylo naopak, s výjimkou Vsetínska, kde podíl nezaměstnaných mužů k 31. 12. 2018 činil 3,39 % u mužů a 2,73 % u žen.

V evidenci uchazečů bylo ke konci roku evidováno 505 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 98 osob méně než ve stejném období minulého roku. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.

Ke snížení (o 627 osob) došlo i u uchazečů se zdravotním postižením, evidováno bylo 2 048 osob, tedy 18,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

 

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2018

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2018 

Počet volných pracovních míst v kraji meziročně vzrostl o 32,1 % na 11 849. Nárůst byl zaznamenán i u míst pro absolventy a mladistvé a také u míst určených pro osoby se zdravotním postižením.

Největší podíl ve struktuře uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 55 až 59 let. Tato skupina představovala 16,1 % z celkového počtu uchazečů. V kategorii 50 až 54 let to činilo 12,3 %. Za nimi se zařadily s podílem 11,4 % osoby ve věku 40 až 44 let.

 

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin 

K nejvýraznějšímu poklesu z hlediska délky v evidenci nezaměstnaných došlo u uchazečů, kteří byli v evidenci déle než 24 měsíců, jejichž počet činil 1  417 osob. Meziroční snížení představuje 53,2 %, tedy 1 248 osob. Největší podíl zaujímají osoby s délkou evidence do 3 měsíců, a to 46,7 %.

 

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti 

Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil v prosinci 2018 7 042 Kč, o 511 Kč více než ve stejném období roku 2017. Celkem 17,1 % osob s nárokem na podporu pobíralo příspěvek ve výši 2 501 až 3 500 Kč.

 

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle výše příspěvku v nezaměstnanosti

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle výše příspěvku v nezaměstnanosti 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935