Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. dubnu 2020

 

Počet uchazečů o zaměstnání se oproti předchozímu měsíci ve Zlínském kraji na konci dubna zvýšil o 12,5 %. V celé České republice tento údaj vzrostl o 12,6 %. Podíl nezaměstnaných v kraji činil 2,89 % osob, což znamenalo nárůst o 0,46 procentního bodu oproti konci roku 2019.

Podíl nezaměstnaných osob u žen (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) se oproti údajům k 31. 12. 2019 ve Zlínském kraji zvýšil o 0,51 procentního bodu z 2,34 % na 2,85 %. Nižší nárůst byl zaznamenán u podílu nezaměstnaných mužů, kde tato hodnota vzrostla o 0,42 procentního bodu z 2,51 % na 2,93 %. Celorepublikově se nezaměstnanost za osoby celkem zvýšila o 0,57 procentního bodu z 2,87 % (prosinec 2019) na 3,44 %.  

Na konci března 2020 bylo ve Zlínském kraji 10 397 uchazečů o zaměstnání. V dubnu už šlo o 11 695 osob, což znamenalo meziměsíční nárůst o 1 298 evidovaných. U žen ukazatel za březen činil 4 878 osob a v dubnu narostl na 5 637; navýšení o 759 žen (tj. o 15,6 %). U mužů se jednalo v březnu o 5 519 osob a v dubnu se počet dostal na 6 058 osob;o 539 evidovaných mužů více (tj. nárůst o 9,8 %).

Ve srovnání s ostatními kraji byl Zlínský kraj na čtvrté pozici v meziměsíčním nárůstu podílu nezaměstnaných (o 0,37 procentního bodu). Nejvyšší vzestup podílu zaznamenal Karlovarský kraj (o 1,15 p.b.) a Jihočeský a pak Ústecký kraj (o 0,49, resp. 0,48 p.b.). Naopak nejnižší nárůst podílu nezaměstnaných nastal v Pardubickém kraji (o 0,28 p.b.). Oproti předchozímu měsíci se podíl nezaměstnanosti v rámci celé České republiky zvýšil o 0,43 procentního bodu.  

V meziokresním srovnání měl nejnižší podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna 2020 okres Zlín (2,58 %), nejvyšší pak okres Vsetín (3,42 %). Okresy Uherské Hradiště a Kroměříž vykázaly podíl 2,60 % a 3,13 %.

Na konci dubna 2020 bylo na úřadech práce ve Zlínském kraji evidováno 11 695 nezaměstnaných osob, z toho 4 942 (42,3 %) uchazečů pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Počet dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, činil 10 752 osob. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo k poslednímu dubnu 2 573 osob, naopak evidence byla ukončena 1 275 osobám.

 

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2020

Pramen: MPSV, evidence úřadů práce

 Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2020

Ke konci dubna 2020 připadalo v kraji 0,9 počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo. Nejnižší poměr byl zaznamenán v okrese Zlín (0,7) a nejvyšší v okrese Kroměříž (2,0).

Evidovaní uchazeči na konci uvedeného měsíce ve Zlínském kraji
Pramen: MPSV

Graf: Evidovaní uchazeči na konci uvedeného měsíce ve Zlínském kraji

Kontakt:


Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. dubnu 2020
  • Evidovaní uchazeči na konci dubna ve Zlínském kraji