Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31.12.2017

 

K 31. 12. 2017 bylo ve Zlínském kraji evidováno 14 040 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl 3,43 % a  v evidenci úřadu práce bylo 8 tis. volných pracovních míst. Proti roku 2016 klesl počet uchazečů o zaměstnání o 5,8 tis. osob, počet volných míst vzrostl téměř o 1,5 tis.

Ke konci roku 2017 bylo na základě údajů Ministerstva práce a sociálních věcí evidováno ve Zlínském kraji 14 040 uchazečů o zaměstnání, z toho ženy představovaly 47,0 %. Z dlouhodobého pohledu se jedná o nejnižší počet uchazečů v posledních dvaceti letech. Maximální hodnoty se v tomto období pohybovaly nad hranicí 33 tis. osob (rok 2009, 2010 a 2013).

Proti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil téměř o 30 %, tedy o 5 808 osob. Ke snížení počtu uchazečů došlo ve všech okresech kraje. Nejvyšší zaznamenal okres Kroměříž, a to o 30,3 %.

Dosažitelní uchazeči ve věku 15-64 let, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 92,9 %. Představovali 13 043 osob, což je o 5 925 osob méně než na konci roku 2016.

Graf 1 Počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji podle měsíců (stav ke konci měsíce)

Graf 1: Počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji podle měsíců (stav ke konci měsíce)

Podíl nezaměstnaných osob v kraji dosáhl 3,43 %, to je sedmá nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvyšší podíl byl zjištěn v kraji Moravskoslezském  - 5,77 %, naopak nejnižší v Hl. m. Praze - 2,34 %. V rámci kraje byl nejvyšší podíl nezaměstnaných v okrese Vsetín a Kroměříž (4,09 % a 4,06 %), dlouhodobě nejnižší hodnoty jsou v okrese Zlín (2,74 %). Mezi 77 okresy ČR je nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná - 8,14 %, nejmenší 1,34 % v okrese Praha - východ. V tomto srovnání (od nejvyšší hodnoty po nejnižší) je nejméně příznivé umístění okresů Vsetín a Kroměříž na konci třetí desítky. Okresy Uherské Hradiště a Zlín se řadí na 47. a 59. pozici.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji je u mužů (3,56 %) mírně vyšší než u žen (3,28 %). Podobně je tomu i v okresech kraje s vyjímkou okresu Uherské Hradiště, kde je podíl u obou pohlaví stejný.

V evidenci uchazečů bylo k 31. 12. 2017 evidováno 603 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 409 osob méně než na konci roku 2016. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %. Z celkového počtu absolventů a mladistvých v evidenci úřadu práce bylo ke konci prosince evidováno 802 absolventů.

Ke snížení (o 626 osob) došlo i u uchazečů se zdravotním postižením, evidováno bylo 2 675 osob, tedy 19,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2017

Tabulka 1: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelststvu a neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2017

 

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 12. 2017

  Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 12. 2017

 

Ve struktuře uchazečů o zaměstnání největší podíl zaujímají padesátníci, ve věku 55 až 59 let 16,0%, ve skupině 50 až 54 let 13,1 %. Za nimi se řadí s podílem 11,2 % osoby ve věku 40 až 44 let.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 2: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

 

Z hlediska délky v evidenci nezaměstnaných se nejvýrazněji snížil počet dlouhodobě evidovaných uchazečů, a to v evidenci 2 roky a déle o 36,9 % a vedených 12 až 24 měsíců o 33,8 %. Nejvíce zastoupeni v celkovém počtu uchazečů jsou osoby, které jsou nezaměstnané méně než 3 měsíce, představují 38,4 %. Za nimi se s podílem 19,0 % řadí osoby vedené v evidenci více než 24 měsíců a následují osoby s délkou nezaměstnanosti 3 až 6 měsíců, představují 17,4 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

 Graf 3: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle délky nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti měly 4 934 osoby, tedy o 1 360 osob méně než na konci roku 2016. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 6 531 Kč, tj. o 522 Kč více než v předchozím roce. Čtvrtina z osob majících nárok na podporu pobírala příspěvek ve výši 2 501 až 3 500 Kč.

Počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 22,2 % na 7 975. Na jedno volné místo tak připadá 1,8 uchazeče. Zvýšení bylo zaznamenáno i u míst pro absolventy a mladistvé stejně jako u míst určených pro osoby se zdravotním postižením.