Nejoblíbenější jména dětí v kraji

 

V lednu 2018 rodiče ve Zlínském kraji dávali nejčastěji svým synům jméno Matyáš a dcerám Kristýna.

V žebříčku nejoblíbenějších křestních jmen za letošní leden byl v kraji první Matyáš, následovaný Jakubem a Janem. U děvčat se stalo nejfrekventovanějším jménem Kristýna, pak Anna a na třetí příčce byla Natálie.

Matyáš se mezi kraji na předních místech objevil už jen v Jihočeském kraji, kde zaujal třetí až čtvrtou pozici spolu se jménem Petr. Naopak Jakub se na první či druhé příčce umístil ve všech 14 krajích. Jméno Jan se vyskytlo na prvních třech místech v 11 krajích republiky. Kristýna a Natálie se už v dalších krajích neobjevila, zato oblíbenost jména Anna se projevila na první až třetí pozici celkem 9x. Rodiče dali novorozeným dětem celkem 553 různých chlapeckých a 680 dívčích jmen.

Za celou Českou republiku se stala nejoblíbenějšími jména Jakub, Jan a Adam. U ženských jmen to byla Eliška, Anna a Sofie.

Mezi rodiči dětí narozených v lednu 2018 ve Zlínském kraji bylo nejvíce otců s křestním jménem Martin, kterého následoval Jan. O třetí a čtvrtou příčku se dělili Pavel a Petr. U matek vedla Lucie a dále Petra. Křestní jména Hana a Jana se dostala shodně, jako u otců, na třetí až čtvrté místo.

V krajích se u rodičů dětí narozených letos v lednu na předních pozicích umístilo jméno otce Martin celkem 7x, Jan i Petr 12x a Pavel 2x. K nejčastějším jménům matek patřila Lucie ve 12 krajích, Petra v 7, Jana v 8 a Hana byla na čelních místech pouze v našem kraji.

V České republice bylo celkově nejvíce otců se jménem Jan, potom Petr a třetí příčka patřila Martinovi. U matek vedla Lucie následovaná Janou a Petrou. Mezi nejčastěji se vyskytující páry, které se v lednu dočkaly potomka, patřili Petr s Lucií, Martin s Lucií a Jan s Kateřinou. Zděděné křestní jméno po rodiči dostalo 17,0 % synů a 4,1 % dcer. Nejčastěji děděnými mužskými jmény byl Petr, Jiří, Martin, Jan a Václav. U ženských jmen šlo o Janu, Kateřinu, Lucii, Michaelu a Markétu.

 

Tab. 1 Nejčastější jména děvčat a chlapců narozených v lednu ve Zlínském kraji

Tab. 1 Nejčastější jména děvčat a chlapců narozených v lednu ve Zlínském kraji

 

Tab. 2 Nejčastější jména dětí narozených v lednu 2018 podle krajů ČR

Tab. 2 Nejčastější jména dětí narozených v lednu 2018 podle krajů ČR

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 93