Nejčastější příjmení v kraji

 

Nejčastější příjmení v kraji

Nejčastějším příjmením v České republice, pokud budeme posuzovat příjmení začínající na A až D, tak s přehledem vede Dvořák (22 233) a Dvořáková (23 113). Za nimi následují Černá (18 386) a Černý (17 734).  Další v pořadí u příjmení začínajících na G až K se do popředí dostalo příjmení Horáková (12 508), následované Krejčím (12 311) a Horákem (12 162). U K až N nikoho nepřekvapí převažující velké množství Nováků (33 873) a Novákových (34 826) či Novotné (24 967) a Novotného (24 268). U začátečních písmen P až S jsou již tradičně na čele příjmení Svoboda (25 220) a Svobodová (26 168) Procházková (16 354) a Procházka (15 937). Když přejdeme k příjmením začínajícím na V až Ž, jasně vede Veselý (12 962) a Veselá (13 440).

Odpověď nalezneme ve statistikách Ministerstva vnitra, které sleduje četnost jednotlivých příjmení podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Celkově na základě těchto podkladů můžeme zhodnotit, že tak jako v České republice, je i ve Zlínském kraji nejčastějším příjmením Novák, Nováková. Bydlí zde více než 2,7 tis. osob s tímto příjmením, což představuje téměř 4 % ze všech Novákových žijících v ČR. Na druhém místě v kraji jsou Horákovi, což v rámci ČR u osob s tímto příjmením tvoří 8 %. Za nimi pak následují Navrátilovi, Kovářovi, Kučerovi a Ševčíkovi.

Rozmanité je umístění jednotlivých příjmení podle četnosti v rámci kraje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Nejfrekventovanější příjmení v kraji Novák/Nováková, se společně na prvním místě umístila pouze v jednom správním obvodě (Zlín). Ve dvou dalších (Otrokovice, Bystřice pod Hostýnem) je v čele pouze příjmení Nováková s tím, že se ještě vyskytuje v dalších čtyřech správních obvodech (Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Holešov, Kroměříž) mezi prvním pěti ženskými příjmeními. Oproti tomu je jméno Novák mezi první pětkou v pěti správních obvodech (Otrokovice, Valašské Klobouky, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž).

U druhé nejčastější dvojice v přehledu za ČR, se příjmení Horák v kraji umístilo na prvním místě v jednom obvodě (Uherské Hradiště) a i se jménem Horáková se společně vyskytovalo mezi nejčetnějšími pěti příjmeními ve třech obvodech (Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Kroměříž).

Zajímavostí je, že v sedmi správních obvodech se na prvním místě (spolu s Novák/Nováková) společně umístilo dalších stejných příjmení pro muže i ženy šest příjmení: Navrátil/Navrátilová (správní obvod Kroměříž), Pospíšil/Pospíšilová (Holešov), Popelka/Popelková (Uherský Brod) Křenek/Křenková (Rožnov pod Radhoštěm), Skýpala/Skýpalová (Valašské Meziříčí) a Fojtík/Fojtíková (Valašské Klobouky).

Statistiku příjmení doplňuje statistika křestních jmen. Vzhledem k poloze Zlínského kraje je třeba brát v úvahu i jejich obměnu ve slovenštině. Zdejším nejčastějším jménem je Marie – 21 162, v kombinaci s ekvivalentem Mária jde o počet 21 415. Následuje Petr (15 474), dohromady s Peterem pak 15 547. Třetím nejoblíbenějším jménem je Josef (15 217), s Jozefem je 15 309 nositelů těchto křestních jmen ve Zlínském kraji.

Výskyt nejoblíbenějších křestních jmen v kraji ilustruje graf sledující jména podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

 

Graf 1 Podíl mužů s nejčastějším jménem v populaci mužů podle SO ORP ve Zlínském kraji

 

 

Graf 2 Podíl žen s nejčastějším jménem Marie/Mária v populaci žen podle SO ORP ve Zlínském kraji