Návštěvnost v kraji ve 3. čtvrtletí 2018

 

 

Ve 3. čtvrtletí 2018 vzrostl počet hostů v  hromadných ubytovacích zařízeních kraje o 13,2 %, počet přenocování hostů o 7,2 %. Znovu se tak potvrdil trend zvyšující se návštěvnosti. Do ubytovacích zařízení kraje přijelo 287,6  tis. hostů, počet přenocování dosáhl 882,0  tis. nocí.

3. čtvrtletí 2018

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 3. čtvrtletí roku 287,6 tis. hostů, tedy o 33,6 tis. více než ve stejném období minulého roku. Meziroční nárůst představoval 13,2 %. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 84,0 %. Jejich počet dosáhl 241,7 tis. osob a meziročně vzrostl o 12,8 %, tedy o 27 382 osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se téměř 45,9 tis. osob. Je to o 15,8 % více než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 6 256 osob.

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. Q 2018

Tabulka 1:Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. Q 2018

 

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 882,0  tis. nocí. Proti 3. čtvrtletí roku 2017 je to o 59,1  tis. nocí více. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 6,4 % na 778 268. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 13,1 % na 103 753 nocí. Na zahraniční hosty tak připadlo 11,8 % ze všech přenocování.

 

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 3. Q 2018

 Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 3. Q 2018

 

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na republikové úrovni představoval 5,7 %, mezi kraji se pohyboval od 0,4 % (Hl. m. Praha) po 13,5 % (Karlovarský kraj). Nárůst ve Zlínském kraji byl jen mírně nižší, představoval 13,2 %. Následoval Plzeňský kraj s 13,0 %. Počet zahraničních hostů vzrostl nejvíce v Plzeňském kraji (20,4 %), k poklesu došlo v Hl. m. Praze a v Olomouckém kraji. Ve Zlínském kraji byl nárůst 15,8 % čtvrtý nejvyšší mezi kraji. Menší nárůst byl zaznamenán u domácích hostů, zvýšení představovalo 12,8 % a mezi kraji se jednalo po Karlovarském kraji (18,6  %) o druhý nejvyšší nárůst.

 

Vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Od počátku roku se v kraji ubytovalo téměř 625,2 tis. hostů, tj. o 8,7 % více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu bylo 83,2 % z tuzemska. Počet zahraničních návštěvníků vzrostl proti stejnému období minulého roku o 10,9 % na 105,2 tis. osob. V absolutním vyjádření se jedná o téměř 10,4 tis. osob. Také počet hostů – rezidentů vzrostl, a to o 8,3 % na téměř 520,0 tis. osob.

Počet přenocování vzrostl o 4,9 % na 1 819,6 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zjištěn u zahraničních návštěvníků, počet nocí zvýšil o 9,4 %, u domácích hostů o 4,3 %.

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejvyšší nárůst hostů byl zaznamenán v Plzeňském kraji (+13,8 % hostů), z pohledu přenocování stejně ve Středočeském a Plzeňském kraji (+11,2 % nocí). Ve Zlínském kraji byl nárůst počtu hostů proti stejnému období minulého roku 8,7 % šestý nejvyšší mezi kraji, nárůst počtu přenocování 4,9 % čtvrtý nejnižší.

 

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 105,2 tis., tedy o 10,9 % více než ve stejném období minulého roku. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska (39,1 tis. osob) a tvořili 37,1 % zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Německa a Polska, představovali stejný podíl, a  to necelých 12 %. Za nimi se s odstupem řadili hosté z Rakouska, činili necelých 5 % z celkového úhrnu nerezidentů.

 

Graf 2  Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Graf 2: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Celkový počet hostů lázeňských zařízení od počátku roku dosáhl 50 178, z toho bylo 92,2 % z tuzemska a 7,8 % ze zahraničí. Proti stejnému období minulého roku klesl celkový počet hostů o 2,5 %, přitom u zahraniční klientely došlo k poklesu o 9,3 %, u domácí o 1,8 %. Také počet přenocování klesl, a to o 5,0 %, u zahraničních hostů výrazněji, o 10,4 %, zatímco u domácích hostů o 4,7 %. Na celkovém počtu hostů v lázních v ČR se kraj podílel 7,5 %, na počtu přenocování pak 8,0 %.

 

Více informací najdete na:

Cestovní ruch – časové řady

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935