Návštěvnost v kraji se zvýšila

 

Ve 4. čtvrtletí 2018 přijelo do ubytovacích zařízení kraje 154,1 tis. hostů, počet přenocování dosáhl 396,9 tis. nocí. Meziročně tak vzrostl počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních kraje o 10,6 %, počet přenocování hostů o 7,2 %.

Za celý rok 2018 se v kraji v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 781,4 tis. hostů, což je o 67,2 tis. osob více než v roce 2017.

4. čtvrtletí 2018

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 4. čtvrtletí roku 154,1 tis. hostů, tedy o 14,7 tis. více než ve stejném období minulého roku. Meziroční nárůst představoval 10,6 %. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu tvořili 82,2 %. Jejich počet dosáhl 126,7 tis. osob a meziročně vzrostl o 9,8 %, tedy o 11 344 osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 27,4 tis. osob. Je to o 14,1 % více než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 3 379 osob.

 

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2018

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2018

 

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 396,9 tis. nocí. Proti 4. čtvrtletí roku 2017 je to o 26,7 tis. nocí více. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 6,3 % na 333 628. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 12,6 % na 63 232 nocí. Na zahraniční hosty tak připadlo 15,9 % ze všech přenocování.

 

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2018

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2018

 

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na republikové úrovni představoval 5,9 %. Pouze v Pardubickém kraji došlo k poklesu, a to o 6,9 %. V ostatních krajích došlo k nárůstu, nejvyšší byl zjištěn ve Středočeském kraji (13,6 %). Nárůst ve Zlínském kraji představoval 10,6 % a mezi kraji byl čtvrtý nejvyšší. Počet zahraničních hostů vzrostl nejvíce ve Středočeském kraji (25,7 %), nárůst počtu domácích hostů byl nejvyšší v Hl. m. Praze (15,2 %).

 

Vývoj v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Od počátku roku se v kraji ubytovalo téměř 781,4 tis. hostů, tj. o 9,4 % více než v roce 2017. Z celkového počtu bylo 83,4 % z tuzemska. Počet zahraničních návštěvníků vzrostl proti stejnému období minulého roku o 9,2 % na 129,7 tis. osob. V absolutním vyjádření se jedná o  10,9 tis. osob. Počet hostů z tuzemska vzrostl o 9,4 % na 651,7 tis. osob.

Počet přenocování vzrostl o 5,6 % na 2 223,2 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zjištěn u zahraničních návštěvníků, počet nocí se zvýšil o 8,2 %, u domácích hostů o 5,3 %.

Pokles návštěvnosti proti roku 2017 byl zaznamenán pouze v Pardubickém kraji, v ostatních krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejvyšší nárůst hostů byl zaznamenán v Plzeňském kraji (11,5 % hostů), z pohledu přenocování ve Středočeském kraji (10,3 % nocí). Ve Zlínském kraji byl nárůst počtu hostů proti stejnému období minulého roku 9,4 % pátý nejvyšší mezi kraji, nárůst počtu přenocování 5,6 % devátý nejvyšší.

 

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 129,7 tis., tedy o 9,2 % více než v roce 2017. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska (49,5 tis. osob) a tvořili 38,2 % zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Německa a Polska, představovali 11,7 a 10,5 %. Za nimi se s odstupem řadili návštěvníci z Rakouska, činili necelých 5 % z celkového úhrnu nerezidentů.

 

Graf 2 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Graf 2 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Celkový počet hostů lázeňských zařízení v roce 2018 dosáhl 64 460, z toho bylo 92,0 % z tuzemska a 8,0 % ze zahraničí. Proti roku 2017 klesl celkový počet hostů o 3,3 %, přitom u zahraniční klientely došlo k poklesu o 6,5 %, u domácí o 3,0 %. Také počet přenocování klesl, a to o 6,2 %, u zahraničních hostů výrazněji, o 9,0 %, zatímco u domácích hostů o 6,0 %. Na celkovém počtu hostů v lázních v ČR se kraj podílel 7,5 %, na počtu přenocování pak 7,8 %.

 

Více informací najdete na:

Cestovní ruch – časové řady

Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2018

Veřejná databáze ČSÚ - cestovní ruch

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935