Návštěvnost v kraji se zvýšila

 

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 6,8 % na 205,2 tis. Počet přenocování vzrostl o 5,8 % na 576,1 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zaznamenán u přenocování zahraničních návštěvníků, a to o 14,2 %, u tuzemských to bylo o 4,6 %. Proti stejnému období minulého roku se navýšil počet hostů v ubytovacích zařízeních o 13,1 tis. osob, počet přenocování o 31,7 tis. nocí.

2. čtvrtletí 2018

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 2. čtvrtletí roku 205,2 tis. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 6,8 %, v absolutním vyjádření 13,1 tis. osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 82,7 %. Jejich počet dosáhl 169,7 tis. osob a meziročně vzrostl o 5,9 %, tj. o 9 381 osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 35,5 tis. osob, tedy o 11,5 % více než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 3 675 osob.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2018

 Tabulka 1:Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2018

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 Graf 1:Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období 576,1 tis., tedy o 5,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 4,6 % na 497 740 nocí. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 14,2 % na 78,3 tis. nocí, tj. 13,6 % ze všech přenocování.

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2018

Tabulka 2:Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2018

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na republikové úrovni představoval 4,6 %, mezi kraji se pohyboval od 0,4 % (Hl. m. Praha) po 10,5 % (Moravskoslezský kraj). Nárůst ve Zlínském kraji (6,8 %) byl mezi kraji šestý nejnižší. Vezmeme-li v úvahu pouze zahraniční hosty, pak 11,5% nárůst jejich počtu v kraji byl 3. nejvyšší v mezikrajském srovnání a byl o 9,9 procentního bodu vyšší než na republikové úrovni.

Vývoj v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 337,5 tis. hostů, tedy o 5,2 % více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu bylo 82,4 % z tuzemska. Ze zahraničí se v kraji ubytovalo 59,3 tis. hostů, tedy proti stejnému období minulého roku o 7,5 % více. Počet přenocování vzrostl o 2,9 % na 937,6 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zjištěn u zahraničních návštěvníků, u nich se počet nocí zvýšil o 6,6 %, u domácích hostů o 2,3 %.

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejvyšší nárůst hostů byl zaznamenán v Plzeňském kraji (+14,6 % hostů), z pohledu přenocování ve Středočeském kraji (+11,6 % nocí). Ve Zlínském kraji byl nárůst počtu hostů druhý a přenocování třetí nejnižší mezi kraji.

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Tabulka 3:Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili více než jednu třetinu zahraničních návštěvníků (36,2 %). Hosté z Německa představovali 12,4 % a 10,3 % z Polska. S odstupem pak následují hosté z Rakouska, činili 4,8 % z celkového úhrnu nerezidentů.

Počet hostů lázeňských zařízení meziročně klesl o 3,1 %, to představuje 1,0 tis. osob. Výraznější pokles byl patrný u hostů ze zahraničí, kde došlo k poklesu o 7,1 %, u hostů z tuzemska to bylo o 2,8 %. Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném období 31 105 hostů, z toho 8,2 % byli hosté zahraniční (2 544 osob). Počet přenocování klesl o 3,7 % na celkových 271 375 nocí. Pokles se projevil u nerezidentů (o 11,5 %) i u rezidentů (o 3,2 %). Na celkovém počtu hostů v lázních v ČR se kraj podílel 7,3 %, na počtu přenocování pak 7,8 %.

 

Více informací najdete na:

Cestovní ruch – časové řady