Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

V období od začátku do konce roku 2015 Zlínský kraj navštívilo a alespoň jednu noc přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 663 tisíc hostů. Proti předchozímu roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků kraje o 9,9 %. Počet hostů - nerezidentů (ze zahraničí) se meziročně vzrostl o 5,0 %, domácích hostů (rezidentů) přibylo 10,9 %. Krajský poměr, 83,4 % domácích a 16,6 % cizích hostů v roce 2014, se za rok změnil na 84,4 % hostů domácích a 15,6 % návštěvníků ze zahraničí.

Celkový počet přenocování se meziročně zvýšil o 8,1 %. Poměr přenocování v roce 2015 se posunul proti předchozímu roku o 2,0 procentní body ve prospěch přenocování rezidentů (domácích hostů), a to na 87,7 % domácích a 12,3 % hostů ze zahraničí.

Podle předběžných výsledků šetření do Zlínského kraje zavítalo nejvíce zahraničních návštěvníků ze Slovenska, a to takřka 35,9 tis. hostů (meziroční zvýšení počtu o 9,3 %). Dále do kraje přicestovalo 14,2 tis. hostů z Německa (oproti předchozímu roku nepatrné zvýšení o 0,1 %) a 11,5 tisíc z Polska (nárůst o 11,8 %). Celkový počet přenocování nerezidentů poklesl proti roku 2014 o 4,6 %. Slováků v kraji přenocovalo 81,2 tis. nocí, což je proti roku 2014 o 0,4 % méně. Stejně i u Němců se počet přenocování snížil, a to o 5,3 %. U Poláků byl zaznamenán nárůst počtu přenocování o 12,0 %.  

Z předběžných výsledků získaných při šetření v hromadných ubytovacích zařízení Zlínského kraje, které byly návštěvníkům k dispozici, bylo zjištěno, že se čisté využití lůžek se meziročně nezměnilo a zůstalo na 30,8 % stejně jako v roce 2014 (republikový průměr za celý rok 2015 byl 36,3 %). Využití pokojů se meziročně v kraji snížilo o 1,8 procentního bodu na 36,1 % (republikový průměr za sledovaný rok byl 43,1 %).

 Tab. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

Podíl Zlínského kraje na celkovém počtu hostů v ČR se meziročně nezměnil a zůstal na 3,9 % a mezi kraji se zařadil na 9. místo, stejně jako předchozí rok. Ani krajský podíl celkového počtu přenocování návštěvníků z jejich celorepublikového počtu se příliš nezměnil proti předchozímu roku (snížení o 0,1 p.b.) a činil 4,3 % a mezi kraji zůstal na 9. příčce. Podíl počtu návštěvníků – nerezidentů zůstal stejný, a to 1,2 %. Podíl přenocování těchto hostů proti roku 2014 poklesl o 0,1 p.b. a dosáhl 1,1 %. Podíl domácích hostů na republikovém celku za všechna čtyři čtvrtletí 2015 se meziročně snížil o 0,1 p.b. a dosáhl 6,6 % a podíl jejich přenocování poklesl o 0,3 p.b. na 7,4 %.

Z celé republiky vzrostl celkový počet návštěvníků za sledované období u všech krajů, z nichž nejvíce v Královéhradeckém (o 18,7 %) a Libereckém kraji (o 17,3 %). Nejmenší přírůstek byl vypočítán v Jihomoravském kraji (o 2,4 %). Ve Zlínském kraji byl zaznamenán nárůst o 9,9 % (o 60 tis. osob).

Počet návštěvníků – nerezidentů meziročně vzrostl u dvanácti krajů, z nichž nejvíce v Královéhradeckém kraji (o 16,6 %). Naopak ve dvou krajích těchto hostů ubylo, a to v Kraji Vysočina (o 7,0 %) a Jihomoravském kraji (o 4,3 %). Ve Zlínském kraji přibylo hostů nerezidentů o 5,0 % (o takřka 5 tisíc).

Počet domácích hostů se meziročně zvýšil u všech krajů, z nichž nejvýraznější nárůst o 23,3 % byl zachycen v Karlovarském kraji. Ve Zlínském kraji se jejich počet zvýšil o 10,9 % (o 55 tisíc osob).

 Graf Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 Graf: Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

Ve sledovaném období zavítalo a využilo služeb v lázních kraje celkem 66,4 tis. návštěvníků. Proti srovnatelnému období minulého roku jich ubylo 2,7 % (snížení o 1,8 tis. osob). Počty domácích hostů poklesly o 2,0 % (o 1,2 tis. osob) a také snížení bylo zaznamenáno u nerezidentů o 8,9 %. Proti předchozímu roku ale návštěvníci více využili služeb a prodloužili si pobyt v lázních, a tak počet přenocování vzrostl. Celkově se počet přenocování zvýšil o 6,8 % (o 35,3 tisíce nocí). Domácí hosté meziročně využili v lázeňských zařízeních o 43,5 tis. přenocování více (o 9,1 %), ale u hostů ze zahraničí o 8,2 tisíc (o 17,7 %) méně. Krajský podíl lázeňských hostů celé republiky meziročně klesl o 0,2 p.b. a dosáhl 9,0 %.

 

Více informací lze najít na:

Cestovní ruch - časové řady