Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2016

 

Ve 2. čtvrtletí 2016 celkový počet hostů hromadných ubytovacích zařízení v kraji vzrostl proti 1. čtvrtletí t.r. téměř o 40 %, o více než 48 tis. osob. Meziroční zvýšení dosáhlo 1,6 %, což představuje čtvrtý nejnižší nárůst mezi kraji. 

 

V hromadných ubytovacích zařízeních kraje se ve 2. čtvrtletí roku 2016 ubytovalo 174,8 tis. hostů, tedy 3,8 % z celkového počtu hostů v ČR. Naprostou většinu tvořili tuzemští hosté, zahraniční návštěvníci představovali zhruba 16 % z celkového počtu. Počet přenocování dosáhl 514,6 tis. a proti stejnému období roku 2015 vzrostl o 2,8 %.

 

V období od začátku roku do konce června 2016 Zlínský kraj navštívilo a alespoň jednu noc přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 301 tisíc hostů. Proti srovnatelnému období předchozího roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků kraje o 3,8 %. Počet hostů - nerezidentů (ze zahraničí) se meziročně zvýšil o 15,5 %, domácích hostů (rezidentů) přibylo 1,7 %. Krajský poměr 82,9 % domácích a 17,1 % návštěvníků ze zahraničí v hodnoceném období se proti srovnatelnému období předchozího roku změnil o 1,7 p.b. ve prospěch hostů ze zahraničí.

 

Za 1. pololetí letošního roku celkový počet přenocování dosáhl 887 tisíc a meziročně se tak zvýšil o 4,8 %. Zaznamenán byl nárůst počtu přenocování u obou skupin návštěvníků, u domácích o 4,3 % a u nerezidentů o 8,2 %. Poměr počtu přenocování v 1. pololetí 2016 se posunul meziročně o 0,4 procentního bodu ve prospěch přenocování nerezidentů (zahraničních hostů), a to na 87,3 % domácích a 12,7 % hostů ze zahraničí.

 

Podle předběžných výsledků statistického šetření do Zlínského kraje zavítalo ve sledovaném období nejvíce zahraničních návštěvníků ze Slovenska, a to přes 17,2 tis. hostů (meziroční zvýšení počtu o 11,9 %). Dále do kraje přicestovalo 7,1 tis. hostů z Německa (oproti 1. pololetí předchozího roku nárůst o 7,7 %), 6,8 tisíc z Polska (přírůstek 46,8 %) a 2,8 tis. z Rakouska (zvýšení o 11,2 %). Celkový počet přenocování nerezidentů vzrostl proti 1. pololetí 2015 o 8,2 %.

 

Tab. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2016

 Tab. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2016

 

Slováci v kraji přenocovali 35,1 tis. nocí, což je proti 1. čtvrtletí 2015 o 3,4 % více. Němci přenocovali meziročně o 12,4 % nocí více, a to 18,6 tis., Poláci více o 28,8 %, a to 10,0 tis. nocí a Rakušané přenocovali pouze 10,5 tis. nocí (tj. pokles o 3,6 %). Rusů navštívilo Zlínský kraj ve sledovaném období celkem 1 304 osob a byl tak zaznamenán meziroční nárůst o 10,7 %. Počet jejich přenocování však poklesl o 1,0 % na celkových 3,3 tis. nocí. 

 

Z předběžných výsledků získaných při šetření v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje, které byly návštěvníkům k dispozici, bylo zjištěno, že se čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšilo o 10,9 procentních bodů a dosáhlo na 39,0 % (republikový průměr za 1. pololetí 2016 byl 44,2 %). Využití pokojů meziročně v kraji vzrostlo o 3,7 procentního bodu na 36,8 % (republikový průměr za sledované období byl 42,9 %).

 

Graf 1 Návštěvníci v ubytovacích zařízeních Zlínského kraje v jednotlivých měsících

Graf 1 Návštěvníci v ubytovacích zařízeních Zlínského kraje v jednotlivých měsících

 

 

 

Podíl Zlínského kraje na celkovém počtu hostů v ČR se meziročně snížil o 0,1 procentního bodu na 3,8 % a mezi kraji se zařadil na 9. místo. Krajský podíl celkového počtu přenocování návštěvníků z jejich celorepublikového počtu v 1. pololetí sledovaného roku se meziročně nezměnil a zůstal na 4,2 %. Podíl počtu návštěvníků – nerezidentů ser meziročně zvýšil o 0,1 p.b. na 1,2 %. Podíl přenocování těchto hostů proti 1. pololetí roku 2015 se nezměnil a dosáhl 1,0 %. Podíl domácích hostů na republikovém celku se meziročně snížil o 0,3 p.b. a dosáhl 6,6 % a podíl jejich přenocování klesl o 0,2 p.b. na 7,6 %.

 

Ve všech krajích republiky se celkový počet návštěvníků v 1. pololetí 2016 meziročně zvýšil. Nejvíce vzrostl počet v absolutních hodnotách v Hlavním městě Praze (o 198,2 tis. návštěvníků, tj. o 6,7 %), nejméně ve Zlínském kraji (o 11,1 tis., tj. o 3,8 %). V procentuálním vyjádření byl nejvýraznější nárůst zaznamenán v Karlovarském kraji (o 46,6 tis. hostů, tj. o 12,0 %).

Počet návštěvníků – nerezidentů meziročně vzrostl také ve všech krajích, z nichž nejvíce v procentuálním vyjádření ve Zlínském kraji (o 15,5 %, téměř 7 tis. osob). V počtu hostů byl největší meziroční nárůst zachycen v Hlavním městě Praze (139,3 tis. osob, tj. o 5,5 %) a dále pak v Jihomoravském kraji (o 22,1 tis. hostů, tj. o 10,6 %).

Ani počet domácích hostů se meziročně nesnížil v žádném kraji. Nejvýraznější nárůst 59,0 tis. (14,2 %) byl zachycen v Hlavním městě Praze a po něm hned následoval Karlovarský kraji (zvýšení o 25,5 tis. osob, tj. o 18,4 %). Nejmenší nárůst rezidentů byl vypočítán v Jihočeském kraji (o 3,9 tis., o 1,3 %) a druhé nejmenší zvýšení bylo zjištěno ve Zlínském kraji (o 4,2 tis. osob, o 1,7 %).

Nejvýraznější meziroční nárůst počtu přenocování byl zjištěn v Hlavním městě Praze (o 286,7 tis., tj. o 4,1 %) a dále pak v Karlovarském (o 128,4 tis., o 6,1 %) a Královéhradeckém kraji (o 126,8 tis. osob, tj. o 7,4 %). Celkový počet přenocování vzrostl ve všech krajích. Pouze u dvou krajů bylo zaznamenáno snížení počtu přenocování, a to u nerezidentů. U Moravskoslezského kraje poklesl jejich počet o 10,6 tis. (o 5,0 %) a u Kraje Vysočina o 1,6 tis. (o 2,6 %). U těchto dvou krajů bylo snížení počtu přenocování u nerezidentů kompenzováno výrazným nárůstem u rezidentů, a to u kraje Moravskoslezského o 78,0 tis. (o 10,0 %) a Vysočiny o 32,0 tis. (o 8,9 %). Takže celkové zvýšení počtu přenocování v těchto krajích činilo 6,8 % a 7,2 %.

 

 

Graf 2 Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. pololetí 2016

 

Graf 2 Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. pololetí 2016

 

Nejvýraznější meziroční zvýšení počtu přenocování nerezidentů bylo zaznamenáno u Hlavního města Prahy (o 192,5 tis. nocí, o 3,0 %) a dále u Královéhradeckého kraje (o 62,3 tis., o 13,3 %). Naopak nejnižší nárůst se projevil u Pardubického kraje (o 2,6 tis. nocí, o 3,9 %). Zlínský kraj měl 4. nejmenší zvýšení, a to o 8,6 tis. nocí, o 8,2 %. Meziroční nárůst počtu přenocování rezidentů bylo zjištěno u všech krajů. Nejvýraznější u kraje Karlovarského (o 118,7 tis., o 18,7 %), nejnižší u Plzeňského (o 980 nocí, o 0,2 %). Zlínský kraj zaznamenal 5. nejmenší zvýšení (o 32,2 tis. nocí, o 4,3 %).

 

Ve sledovaném období zavítalo a využilo služeb v lázeňských ubytovacích zařízeních kraje celkem 32,8 tis. návštěvníků. Proti srovnatelnému období minulého roku se jejich celkový počet zvýšil o 3,4 % (nárůst o 1,1 tis. osob). Počty domácích hostů vzrostly o 3,7 % a také u nerezidentů došlo ke zvýšení, ale výrazně menšímu, a to o 0,6 %. Proti předchozímu roku se zvýšil nejen počet domácích návštěvníků, ale také vzrostl počet přenocování, a tak domácí hosté více využili služeb a prodloužili si pobyt v lázních, a to celkem o 16,0 % (o 36,4 tisíc nocí). Počet přenocování zahraničních hostů se meziročně snížil o 2,9 % a v průměru si proti předchozímu srovnatelnému období pobyt v lázních zkrátili. Krajský podíl lázeňských hostů celé republiky dosáhl 8,9 % (meziroční pokles o 0,2 p.b.).

  

Více informací lze najít na:

Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2016

Cestovní ruch - časové řady