Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2015

 

V období od začátku do konce roku 2015 Zlínský kraj navštívilo a alespoň jednu noc přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 120 tisíc hostů. Proti srovnatelnému období předchozího roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků kraje o 4,9 %. Počet hostů - nerezidentů (ze zahraničí) se meziročně zvýšil o 5,5 %, domácích hostů (rezidentů) přibylo o 4,8 %. Krajský poměr 83,5 % domácích a 16,5 % cizích hostů v 1. čtvrtletí 2014 se za rok změnil na 83,4 % hostů domácích a 16,6 % návštěvníků ze zahraničí.

Celkový počet přenocování se meziročně zvýšil o 7,3 %. Poměr přenocování v 1. čtvrtletí 2015 se posunul meziročně o 1,0 procentního bodu ve prospěch přenocování rezidentů (domácích hostů), a to na 85,9 % domácích a 14,1 % hostů ze zahraničí.

Podle předběžných výsledků statistického šetření do Zlínského kraje zavítalo nejvíce zahraničních návštěvníků ze Slovenska, a to přes 6,5 tis. hostů (meziroční zvýšení počtu o 9,2 %). Dále do kraje přicestovalo 2,9 tis. hostů z Německa (oproti předchozímu roku nárůst o 1,5 %) a takřka 2,3 tisíc z Polska (přírůstek 19,9 %). Celkový počet přenocování nerezidentů vzrostl proti 1. čtvrtletí 2014 o 7,3 %. Slováci v kraji přenocovali 14,2 tis. nocí, což je proti 1. čtvrtletí 2014 o 0,4 % více. Němci přenocovali meziročně o 14,7 % nocí více, a to 7,4 tis., a Poláci více o 32,8 %, a to 3,9 tis. nocí. Rusů navštívilo Zlínský kraj celkem 513 a byl tak zaznamenán pokles o 45,7 %. Také počet jejich přenocování se výrazně snížil, a to o 44,1 %, na celkových 1,7 tis. nocí.  

Z předběžných výsledků získaných při šetření v hromadných ubytovacích zařízení Zlínského kraje, které byly návštěvníkům k dispozici, bylo zjištěno, že se čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních meziročně nezměnilo a zůstalo na 23,8 % (republikový průměr za 1. čtvrtletí 2015 byl 28,6 %). Využití pokojů meziročně v kraji kleslo o 0,3 procentního bodu na 28,7 % (republikový průměr za sledované období byl 36,0 %).

 

Tab. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2015

Tab. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2015

 

 

Podíl Zlínského kraje na celkovém počtu hostů v ČR se meziročně snížil o 0,2 procentního bodu na 4,0 % a mezi kraji se zařadil na 9. místo. Krajský podíl celkového počtu přenocování návštěvníků z jejich celorepublikového počtu v 1. čtvrtletí zůstal stejný jako v předchozím roce na 4,0 %. Podíl počtu návštěvníků – nerezidentů se meziročně snížil nepatrně a zůstal na 1,3 %. Podíl přenocování těchto hostů proti 1. q roku 2014 zůstal také na 1,1 % jako před rokem. Podíl domácích hostů na republikovém celku se meziročně snížil o 0,5 p.b. a dosáhl 6,6 % a podíl jejich přenocování poklesl o 0,4 p.b. na 6,8 %.

Z celé republiky poklesl celkový počet návštěvníků za sledované období pouze v jednom kraji, a to v Jihomoravském (o 3,8 %). V ostatních krajích se počet hostů zvýšil, nejvíce v Hlavním městě Praze (o 68,5 tis. návštěvníků, tj. o 6,6 %), nejméně ve Zlínském kraji (o 5,7 tis., tj. o 4,9 %).

Počet návštěvníků – nerezidentů meziročně klesl ve třech krajích, z nichž nejvíce v Jihomoravském kraji (o 8,4 %). V ostatních jedenácti krajích se počet hostů z ciziny zvýšil, nejvíce v Hlavním městě Praze (o 50 tis., tj. o 5,7 %) a v Královéhradeckém kraji (o 15,4 tis., tj. o 23,6 %).

Počet domácích hostů se meziročně snížil pouze v Jihomoravském kraji o 1,0 %. V ostatních krajích jejich počet vzrostl, z nichž nejvýraznější nárůst 35,1 tis. (21,1 %) byl zachycen v Královéhradeckém kraji.

Nejvýraznější meziroční nárůst počtu přenocování byl zjištěn v Královéhradeckém kraji. Celkové zvýšení činilo 19,1 % (o 171 tis. přenocování), u rezidentů o 18,1 % (nárůst o 50 tis.) a rezidentů o 19,5 % (o 121 tis.).

 

Graf Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2015

 Graf Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2015

 

Ve sledovaném období zavítalo a využilo služeb v lázních kraje celkem 13,4 tis. návštěvníků. Proti srovnatelnému období minulého roku se jejich počet zvýšil o 5,3 % (nárůst o 674 osob). Počty domácích hostů vzrostly o 6,6 %, zatímco u nerezidentů došlo k mírnému snížení o 4,8 %. Proti předchozímu roku ale návštěvníci více využili služeb a prodloužili si pobyt v lázních, a tak počet přenocování vzrostl, a to celkem o 23,6 % (o 18 tisíc nocí). Domácí hosté meziročně využili v lázeňských zařízeních o 19 tis. přenocování více (o 28,4 %) a hosté ze zahraničí o 748 přenocování méně (pokles o 7,4 %). Krajský podíl lázeňských hostů celé republiky dosáhl 8,1 %.

Více informací lze najít na:

https://www.czso.cz/

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2015

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr