Mzdy v 3. čtvrtletí a 1. až 3. čtvrtletí 2019 v kraji

 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 2 029 Kč na 30 136 Kč. Procentní nárůst 7,2 % byl mírně vyšší než na republikové úrovni (6,9 %), přesto je průměrná hrubá mzda v kraji druhou nejnižší mezi kraji.

3. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců v 3. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl o 0,1 %, ve Zlínském kraji poklesl o 0,6 %. Kraj se tak zařadil mezi 11 krajů, ve kterých meziročně počet zaměstnanců (přepočteno na plně zaměstnané) klesl. K nárůstu došlo pouze ve třech krajích, přitom největší byl v Hl. m. Praze (o 2,3 %). V absolutním vyjádření představoval úbytek počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji 1,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané).

Průměrný počet zaměstnanců v kraji v 3. čtvrtletí dosáhl 209,1 tis. přepočtených osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 3. čtvrtletí 2019

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 3. čtvrtletí 2019

V 3. čtvrtletí 2019 činila v kraji průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji 30 136 Kč a meziročně vzrostla o 7,2 %. Proti stejnému období minulého roku se zvýšila o 2 029 Kč. Mezi kraji se nárůst pohyboval od 1 833 Kč (Jihočeský kraj) po 2 428 Kč (Středočeský kraj).

Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji (7,2 %) byl ve srovnání s ostatními kraji čtvrtý nejvyšší. Nejrychleji rostly průměrné mzdy ve Středočeském kraji (7,7 %), naopak nejpomaleji v Hl. m. Praze (5,9 %).

Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 29 941 Kč. Ve Zlínském kraji činila průměrná hrubá měsíční mzda 30 136 Kč, byla tedy jen o 195 Kč vyšší než minimum mezi kraji. Do celorepublikového průměru, který dosáhl 33 697 Kč, schází v kraji 3 561 Kč. Nejvyšší průměrná mzda je v Hl. m. Praze, a to 41 720 Kč. S odstupem 7 662 Kč následuje Středočeský kraj s průměrnou mzdou 34 058 Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 3. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (3. Q 2019/3. Q 2018)                              Průměrná mzda v 3. čtvrtletí 2019

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 3. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

1. až 3. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) vzrostl proti stejnému období minulého roku pouze v pěti krajích, přitom ve Zlínském kraji byl nárůst nejmenší, představoval 0,1 %. Nejvíce vzrostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 2,6 %. Nejvýrazněji poklesl počet zaměstnanců v Karlovarském kraji, a to o 1,7 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2018 zvýšil o 0,2 tis. na 209,9 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji patří dlouhodobě mezi nejnižší mezi kraji. Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 29 654 Kč. Je to o 2 033 Kč více než ve stejném období roku 2018. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota, je jen o 319 Kč vyšší než minimum mezi kraji zjištěné v Karlovarském kraji (29 335 Kč). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 41 891 Kč. S odstupem 7 647 Kč následoval Středočeský kraj, ve kterém byla průměrná hrubá mzda 34 244 Kč. Na úrovni republiky představovala průměrná hrubá mzda 33 429 Kč. Proti ní je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 4 590 Kč, proti maximu dosaženém v Hl. m. Praze o 12 237 Kč.

Průměrné mzdy na republikové úrovni vzrostly o 7,2 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 6,3 % (Hl. m. Praha) po 7,9 % (Královéhradecký kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 7,4 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Zvýšení průměrné hrubé mzdy proti stejnému období roku 2018 vyjádřeno v korunách dosáhlo ve Zlínském kraji 2 033 Kč. Mezi kraji se pohybovalo v rozmezí od 1 840 Kč (Kraj Vysočina) po 2 485 Kč (Hl. m. Praha).

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna                                                                       Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

  • Související informace:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2019

Veřejná databáze ČSÚ - Mzdy a náklady práce

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2019
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 3. čtvrtletí 2019
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2019