Krajská správa ČSÚ ve Zlíně - kontaktní osoby

 

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitelka krajské správy ČSÚ Ing. Hana Hruboňová
577 004 941

723 751 883

Vedoucí oddělení informačních služeb Ing. Hana Stryjová
577 004 932
797 874 136
poskytování informací

Ing. Ludmila Žampachová

Ing. Monika Kazdová

577 004 936
731 622 011
 
577 004 963
797 874 149
 
 
   
 
 
Vedoucí oddělení terénních zjišťování Ing. Barbora Židková
577 004 956
736 466 401
Garanti terénního zjišťování:
výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Ing. Gabriela Eliášová
734 352 307

rodinné účty

Lenka Frýdlová

731 439 277