Krajská správa ČSÚ ve Zlíně - kontaktní osoby

 

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitelka krajské správy ČSÚ Ing. Hana Hruboňová
577 004 941

723 751 883

Vedoucí oddělení informačních služeb Ing. Monika Kazdová
577 004 963
797 874 149
poskytování informací

Ing. Ludmila Žampachová

577 004 936
731 622 011
 
 
webmaster Ing. Monika Kazdová
577 004 963
797 874 149
Vedoucí oddělení terénních zjišťování Ing. Barbora Židková
577 004 956
736 466 401
Garanti terénního zjišťování:
výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Ing. Gabriela Eliášová
734 352 307
rodinné účty

výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU-SILC)

Lenka Frýdlová

731 439 277
zemědělství Ing. Renata Ševčíková, MBA

577 004 931
703 854 580

r.sevcikova@czso.cz