Důchody ve Zlínském kraji v roce 2016

 

 

V roce 2016 činil úhrn celkově vyplácených důchodů ve Zlínském kraji v průměru 10 891 Kč (muži 11 605 Kč, ženy 10 414 Kč), což bylo o 187 Kč méně, než republikový průměr 11 078 Kč (muži 11 848 Kč, ženy 10 555 Kč).

 

Ve Zlínském kraji bylo ke konci loňského roku 168 496 příjemců důchodů; z toho bylo 67 501 mužů a 100 995 žen. Nárok na samostatný starobní důchod (starobní důchod bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) mělo 101 011 osob. Průměrný starobní důchod činil 11 245 Kč, což bylo téměř o 400 Kč více, než v roce 2014 a o 1 335 Kč více, než v roce 2010 (viz Graf 1). Od roku 2010 narostl počet příjemců starobních důchodů v kraji o 7 501 osob.

 

 Graf 1 Tendence počtu příjemců plných starobních důchodů a průměrné výše starobních důchodů v letech 2010 až 2016 v kraji

 Graf 1 Tendence počtu příjemců plných starobních důchodů a průměrné výše starobních důchodů v letech 2010 až 2016 v kraji

 

 

Tab. 1 Vývoj počtu příjemců starobních důchodů (plných)  - sólo v okresech Zlínského kraje

Tab. 1 Vývoj počtu příjemců starobních důchodů (plných)  - sólo v okresech Zlínského kraje

 

Tabulka 1 ilustruje počet příjemců starobních důchodů sólo v kraji i v jeho jednotlivých okresech. Kromě roku 2013 měl vývoj vzestupnou tendenci. Za posledních sedm let se počet příjemců starobních důchodů v kraji zvýšil o 8,0 %. Nejnižší nárůst zaznamenal okres Vsetín (5,9 %). Ostatní okresy se pohybovaly na přibližně stejném přírůstku: Zlín 8,6 %, Kroměříž 8,6 % a Uherské Hradiště 8,8 %.

 

V prosinci 2016 bylo v kraji 6 seniorů mužů a 15 žen ve věku 100 a více let pobírajících starobní důchod (nejstarší ženě bylo 106 let a 3 mužům 103 let).

 

Graf 2 Srovnání průměrné výše vdovského/vdoveckého důchodu (vč. souběhu se starobním nebo invalidním) v Kč ve Zlínském kraji a v České republice za období 2010 až 2016

 

Graf 2 Srovnání průměrné výše vdovského/vdoveckého důchodu (vč. souběhu se starobním nebo invalidním) v Kč ve Zlínském kraji a v České republice za období 2010 až 2016

Jak lze pozorovat, vdovské i vdovecké důchody (vč. souběhu se starobním nebo invalidním) ve Zlínském kraji průběžně ve sledovaném období stoupaly. Rozdíl mezi rokem 2010 a 2016 činil nárůst 1 311 Kč u důchodů vdovských a 1 665 Kč u vdoveckých.

V porovnání s průměrnými daty za Českou republiku se dané důchody lišily v řádu několika stokorun a u vdovských důchodů má rozdíl stále vzestupnou tendenci. Rozdíl v roce 2010 činil 205 Kč a loni 263 Kč. U vdoveckých důchodů rozdíl v datech za ČR a kraje během let 2010 (282 Kč) až 2013 (356 Kč) stoupal, ale pak docházelo ke kolísání až do roku 2016 (305 Kč).

Tab. 2 Důchody v okresech Zlínského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2016)

 Tab. 2 Důchody v okresech Zlínského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2016)

 

Tabulka 2 poskytuje přehled o průměrné výši všech pobíraných důchodů ve Zlínském kraji a jeho okresech s ohledem na pohlaví příjemců. Mezi okresy byl nejvyšší průměrný důchod ve Zlínském okrese, jak u mužů (11 877 Kč), tak u žen (10 594 Kč). Nejnižší průměr důchodů u mužů vykazoval okres Vsetín a u žen okres Uherské Hradiště (10 277 Kč).